Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bryggen Hotel Nordfjord AS
Juridisk navn:  Bryggen Hotel Nordfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57863333
Kaivegen 1 Kaivegen 1 Fax: 57860655
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 931792636
Aksjekapital: 262.200 NOK
Etableringsdato: 2/6/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Alfa Nor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.42%
Resultat  
  
-61.43%
Egenkapital  
  
-6.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 494.000 345.000 508.000 13.687.000
Resultat: 157.000 407.000 286.000 -430.000 2.565.000
Egenkapital: 3.298.000 3.545.000 3.812.000 4.174.000 4.637.000
Regnskap for  Bryggen Hotel Nordfjord AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 494.000 345.000 508.000 13.687.000
Driftskostnader -275.000 -303.000 -295.000 -1.160.000 -10.947.000
Driftsresultat -34.000 192.000 50.000 -651.000 2.740.000
Finansinntekter 284.000 271.000 257.000 249.000 172.000
Finanskostnader -92.000 -55.000 -22.000 -28.000 -347.000
Finans 192.000 216.000 235.000 221.000 -175.000
Resultat før skatt 157.000 407.000 286.000 -430.000 2.565.000
Skattekostnad -35.000 -90.000 -46.000 127.000 -615.000
Årsresultat 123.000 318.000 239.000 -303.000 1.950.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.954.000 5.670.000 5.400.000 5.143.000 0
Sum omløpsmidler 126.000 204.000 127.000 85.000 13.287.000
Sum eiendeler 6.080.000 5.874.000 5.527.000 5.228.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital 611.000 858.000 1.125.000 1.487.000 1.950.000
Sum egenkapital 3.298.000 3.545.000 3.812.000 4.174.000 4.637.000
Sum langsiktig gjeld 2.171.000 1.400.000 646.000 557.000 6.645.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 930.000 1.069.000 498.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 6.081.000 5.875.000 5.527.000 5.229.000 13.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 494.000 345.000 508.000 10.002.000
Andre inntekter 0 0 0 3.684.000
Driftsinntekter 240.000 494.000 345.000 508.000 13.687.000
Varekostnad 0 1.000 -84.000 -1.827.000
Lønninger 0 0 -96.000 -4.156.000
Avskrivning 0 0 0 -229.000
Nedskrivning 0 0 0 -30.000
Andre driftskostnader -275.000 -303.000 -296.000 -980.000 -4.705.000
Driftskostnader -275.000 -303.000 -295.000 -1.160.000 -10.947.000
Driftsresultat -34.000 192.000 50.000 -651.000 2.740.000
Finansinntekter 284.000 271.000 257.000 249.000 172.000
Finanskostnader -92.000 -55.000 -22.000 -28.000 -347.000
Finans 192.000 216.000 235.000 221.000 -175.000
Konsernbidrag -370.000 -585.000 -601.000 -160.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 318.000 239.000 -303.000 1.950.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.954.000 5.670.000 5.400.000 5.143.000 0
Sum anleggsmidler 5.954.000 5.670.000 5.400.000 5.143.000 0
Varebeholdning 0 0 0 100.000
Kundefordringer 60.000 89.000 85.000 348.000
Andre fordringer 30.000 38.000 38.000 0 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 188.000
Sum omløpsmidler 126.000 204.000 127.000 85.000 13.287.000
Sum eiendeler 6.080.000 5.874.000 5.527.000 5.228.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital 611.000 858.000 1.125.000 1.487.000 1.950.000
Sum egenkapital 3.298.000 3.545.000 3.812.000 4.174.000 4.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 279.000 348.000 424.000 557.000 735.000
Gjeld til kredittinstitutt 474.000 750.000 999.000 489.000 1.079.000
Sum langsiktig gjeld 2.171.000 1.400.000 646.000 557.000 6.645.000
Leverandørgjeld 38.000 169.000 58.000 1.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 6.000 8.000 3.000 380.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 5.000 5.000 5.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 930.000 1.069.000 498.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 6.081.000 5.875.000 5.527.000 5.229.000 13.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -486.000 -726.000 -942.000 -413.000 11.282.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.2 6.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.2 6.6
Soliditet 54.2 60.3 6 79.8 34.9
Resultatgrad -14.2 38.9 14.5 -128.1 2
Rentedekningsgrad -0.4 3.5 2.3 -23.3 7.9
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.4 0.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.1 7.9 5.6 -7.7 21.9
Signatur
12.08.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
27.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex