Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bryggereparatøren As
Juridisk navn:  Bryggereparatøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95947555
Tveitenveien 4 Tveitenveien 4 Fax:
4827 Frolands Verk 4827 Frolands Verk
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 919151684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/9/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.77%
Resultat  
  
110.3%
Egenkapital  
  
7.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.255.000 4.922.000 5.589.000 1.608.000
Resultat: 17.000 -165.000 137.000 238.000
Egenkapital: 192.000 179.000 309.000 204.000
Regnskap for  Bryggereparatøren As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.255.000 4.922.000 5.589.000 1.608.000
Driftskostnader -5.230.000 -5.075.000 -5.441.000 -1.366.000
Driftsresultat 26.000 -153.000 148.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -11.000 -3.000
Finans -9.000 -13.000 -11.000 -3.000
Resultat før skatt 17.000 -165.000 137.000 238.000
Skattekostnad -4.000 35.000 -31.000 -54.000
Årsresultat 13.000 -131.000 106.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 524.000 202.000 261.000 265.000
Sum omløpsmidler 733.000 923.000 1.656.000 669.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.125.000 1.917.000 934.000
Sum opptjent egenkapital 172.000 159.000 289.000 184.000
Sum egenkapital 192.000 179.000 309.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 125.000 205.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 720.000 822.000 1.404.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.257.000 1.126.000 1.918.000 934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.255.000 4.922.000 5.586.000 1.608.000
Andre inntekter 0 3.000 0
Driftsinntekter 5.255.000 4.922.000 5.589.000 1.608.000
Varekostnad -1.847.000 -2.155.000 -2.438.000 -294.000
Lønninger -2.571.000 -2.236.000 -2.387.000 -762.000
Avskrivning -58.000 -62.000 -60.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -622.000 -556.000 -283.000
Driftskostnader -5.230.000 -5.075.000 -5.441.000 -1.366.000
Driftsresultat 26.000 -153.000 148.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -11.000 -3.000
Finans -9.000 -13.000 -11.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.000 -131.000 106.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 30.000 0 0
Fast eiendom 411.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 143.000 205.000 265.000
Sum varige driftsmidler 496.000 143.000 205.000 265.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 29.000 56.000 0
Sum anleggsmidler 524.000 202.000 261.000 265.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 195.000 416.000 1.135.000 107.000
Andre fordringer 38.000 33.000 41.000 2.000
Sum investeringer 20.000 0 0 0
Kasse, bank 480.000 475.000 480.000 560.000
Sum omløpsmidler 733.000 923.000 1.656.000 669.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.125.000 1.917.000 934.000
Sum opptjent egenkapital 172.000 159.000 289.000 184.000
Sum egenkapital 192.000 179.000 309.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 345.000 125.000 205.000 282.000
Leverandørgjeld 95.000 172.000 626.000 105.000
Betalbar skatt 0 34.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 358.000 284.000 314.000 122.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 365.000 430.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 720.000 822.000 1.404.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.257.000 1.126.000 1.918.000 934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 101.000 252.000 221.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.2 1.5
Soliditet 15.3 15.9 16.1 21.8
Resultatgrad 0.5 -3.1 2.6 1
Rentedekningsgrad 2.9 -11.8 13.5 80.3
Gjeldsgrad 5.5 5.3 5.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 2.1 -13.6 7.7 25.8
Signatur
25.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex