Bryggerikvartalet Ur Og Smykker AS
Juridisk navn:  Bryggerikvartalet Ur Og Smykker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432234
Bjørklund Ur og Smykker Nansetgata 6 Bjørklund Ur og Smykker Nansetgata 6 Fax: 22728580
3256 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 994830511
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/13/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.34%
Resultat  
  
-388.46%
Egenkapital  
  
0.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.560.000 3.572.000 3.500.000 3.221.000 3.179.000
Resultat: -150.000 52.000 -241.000 -429.000 -342.000
Egenkapital: 803.000 796.000 756.000 741.000 743.000
Regnskap for  Bryggerikvartalet Ur Og Smykker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.560.000 3.572.000 3.500.000 3.221.000 3.179.000
Driftskostnader -3.671.000 -3.497.000 -3.716.000 -3.636.000 -3.512.000
Driftsresultat -111.000 74.000 -216.000 -415.000 -332.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000
Finanskostnader -39.000 -23.000 -25.000 -16.000 -14.000
Finans -39.000 -23.000 -25.000 -14.000 -11.000
Resultat før skatt -150.000 52.000 -241.000 -429.000 -342.000
Skattekostnad 33.000 -11.000 53.000 98.000 82.000
Årsresultat -117.000 40.000 -188.000 -331.000 -261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 86.000 80.000 30.000 88.000
Sum omløpsmidler 2.484.000 2.194.000 2.379.000 2.555.000 3.219.000
Sum eiendeler 2.545.000 2.280.000 2.459.000 2.585.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 40.000 0 0 0
Sum egenkapital 803.000 796.000 756.000 741.000 743.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.742.000 1.484.000 1.704.000 1.844.000 2.565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.545.000 2.280.000 2.460.000 2.585.000 3.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.562.000 3.526.000 3.500.000 3.221.000 3.179.000
Andre inntekter -3.000 46.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.560.000 3.572.000 3.500.000 3.221.000 3.179.000
Varekostnad -1.611.000 -1.642.000 -1.660.000 -1.582.000 -1.550.000
Lønninger -1.111.000 -981.000 -1.198.000 -1.203.000 -1.112.000
Avskrivning -24.000 -10.000 -10.000 -58.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -925.000 -864.000 -848.000 -793.000 -779.000
Driftskostnader -3.671.000 -3.497.000 -3.716.000 -3.636.000 -3.512.000
Driftsresultat -111.000 74.000 -216.000 -415.000 -332.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000
Finanskostnader -39.000 -23.000 -25.000 -16.000 -14.000
Finans -39.000 -23.000 -25.000 -14.000 -11.000
Konsernbidrag 124.000 202.000 329.000 196.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -117.000 40.000 -188.000 -331.000 -261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 5.000 9.000 13.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 81.000 71.000 16.000 75.000
Sum varige driftsmidler 57.000 81.000 71.000 16.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 86.000 80.000 30.000 88.000
Varebeholdning 2.254.000 1.891.000 1.979.000 2.029.000 1.921.000
Kundefordringer -18.000 2.000 6.000 1.000 19.000
Andre fordringer 50.000 72.000 78.000 53.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 39.000 30.000 58.000 45.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.484.000 2.194.000 2.379.000 2.555.000 3.219.000
Sum eiendeler 2.545.000 2.280.000 2.459.000 2.585.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 40.000 0 0 0
Sum egenkapital 803.000 796.000 756.000 741.000 743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 842.000 107.000 268.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 655.000 1.250.000 1.245.000 1.317.000 2.295.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 132.000 213.000 142.000 155.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 96.000 139.000 117.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.742.000 1.484.000 1.704.000 1.844.000 2.565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.545.000 2.280.000 2.460.000 2.585.000 3.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 742.000 710.000 675.000 711.000 654.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Soliditet 31.6 34.9 30.7 28.7 22.5
Resultatgrad -3.1 2.1 -6.2 -12.9 -10.4
Rentedekningsgrad -2.8 3.2 -8.6 -25.9 -23.7
Gjeldsgrad 2.2 1.9 2.3 2.5 3.5
Total kapitalrentabilitet -4.4 3.2 -8.8 -9.9
Signatur
29.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex