Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bryggeskjæret As
Juridisk navn:  Bryggeskjæret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arnøy Nordre Arnøy Nordre Fax:
8136 Nordarnøy 8136 Nordarnøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 921088132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.39%
Resultat  
  
820%
Egenkapital  
  
82.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.133.000 574.000 899.000 738.000
Resultat: 324.000 -45.000 127.000 152.000
Egenkapital: 559.000 307.000 342.000 242.000
Regnskap for  Bryggeskjæret As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.133.000 574.000 899.000 738.000
Driftskostnader -693.000 -472.000 -605.000 -473.000
Driftsresultat 440.000 102.000 293.000 264.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -116.000 -147.000 -168.000 -112.000
Finans -116.000 -147.000 -167.000 -112.000
Resultat før skatt 324.000 -45.000 127.000 152.000
Skattekostnad -71.000 10.000 -28.000 -25.000
Årsresultat 252.000 -35.000 99.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.565.000 5.999.000 5.521.000 5.782.000
Sum omløpsmidler 794.000 325.000 702.000 695.000
Sum eiendeler 7.359.000 6.324.000 6.223.000 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 251.000 286.000 187.000
Sum egenkapital 559.000 307.000 342.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 5.370.000 5.605.000 5.836.000 6.150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 412.000 44.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 7.359.000 6.324.000 6.222.000 6.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 0 0
Andre inntekter 1.129.000 574.000 899.000 738.000
Driftsinntekter 1.133.000 574.000 899.000 738.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -261.000 -261.000 -261.000 -155.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -211.000 -344.000 -318.000
Driftskostnader -693.000 -472.000 -605.000 -473.000
Driftsresultat 440.000 102.000 293.000 264.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -116.000 -147.000 -168.000 -112.000
Finans -116.000 -147.000 -167.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 252.000 -35.000 99.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.986.000 2.193.000 1.487.000 1.522.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 80.000 95.000 110.000 125.000
Sum varige driftsmidler 6.565.000 5.999.000 5.521.000 5.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 6.565.000 5.999.000 5.521.000 5.782.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 586.000 171.000 104.000 139.000
Andre fordringer 23.000 32.000 0 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 184.000 123.000 598.000 504.000
Sum omløpsmidler 794.000 325.000 702.000 695.000
Sum eiendeler 7.359.000 6.324.000 6.223.000 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 251.000 286.000 187.000
Sum egenkapital 559.000 307.000 342.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 43.000 53.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.370.000 5.605.000 5.836.000 6.150.000
Leverandørgjeld 468.000 4.000 13.000 65.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 20.000 8.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 900.000 409.000 11.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 412.000 44.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 7.359.000 6.324.000 6.222.000 6.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -635.000 -87.000 658.000 611.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1 8.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1 8.3
Soliditet 7.6 4.9 5.5 3.7
Resultatgrad 38.8 17.8 32.6 35.8
Rentedekningsgrad 3.8 0.7 1.7 2.4
Gjeldsgrad 12.2 19.6 17.2 25.8
Total kapitalrentabilitet 6.0 1.6 4.7 4.1
Signatur
02.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex