Bryggeskjæret As
Juridisk navn:  Bryggeskjæret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arnøy Nordre Arnøy Nordre Fax:
8136 Nordarnøy 8136 Nordarnøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 921088132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.82%
Resultat  
  
-16.45%
Egenkapital  
  
41.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 899.000 738.000
Resultat: 127.000 152.000
Egenkapital: 342.000 242.000
Regnskap for  Bryggeskjæret As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 899.000 738.000
Driftskostnader -605.000 -473.000
Driftsresultat 293.000 264.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -168.000 -112.000
Finans -167.000 -112.000
Resultat før skatt 127.000 152.000
Skattekostnad -28.000 -25.000
Årsresultat 99.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.521.000 5.782.000
Sum omløpsmidler 702.000 695.000
Sum eiendeler 6.223.000 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 187.000
Sum egenkapital 342.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 5.836.000 6.150.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.222.000 6.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 899.000 738.000
Driftsinntekter 899.000 738.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -261.000 -155.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -318.000
Driftskostnader -605.000 -473.000
Driftsresultat 293.000 264.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -168.000 -112.000
Finans -167.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 99.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.487.000 1.522.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 110.000 125.000
Sum varige driftsmidler 5.521.000 5.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 5.521.000 5.782.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 104.000 139.000
Andre fordringer 0 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 598.000 504.000
Sum omløpsmidler 702.000 695.000
Sum eiendeler 6.223.000 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 187.000
Sum egenkapital 342.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.836.000 6.150.000
Leverandørgjeld 13.000 65.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 8.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.222.000 6.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 658.000 611.000
Likviditetsgrad 1 1 8.3
Likviditetsgrad 2 1 8.3
Soliditet 5.5 3.7
Resultatgrad 32.6 35.8
Rentedekningsgrad 1.7 2.4
Gjeldsgrad 17.2 25.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 4.1
Signatur
02.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex