Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bryne Legesenter Eiendom AS
Juridisk navn:  Bryne Legesenter Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51776300
Arne Garborgs Veg 15-17 Arne Garborgs Veg 15-17 Fax:
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 986159487
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.39%
Resultat  
  
14.35%
Egenkapital  
  
15.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.026.000 1.022.000 820.000 789.000 756.000
Resultat: 550.000 481.000 329.000 385.000 397.000
Egenkapital: 3.223.000 2.794.000 2.569.000 2.592.000 2.598.000
Regnskap for  Bryne Legesenter Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.026.000 1.022.000 820.000 789.000 756.000
Driftskostnader -355.000 -436.000 -348.000 -276.000 -231.000
Driftsresultat 670.000 586.000 472.000 513.000 525.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -121.000 -105.000 -142.000 -129.000 -128.000
Finans -120.000 -105.000 -142.000 -129.000 -128.000
Resultat før skatt 550.000 481.000 329.000 385.000 397.000
Skattekostnad -121.000 -106.000 -72.000 -76.000 -83.000
Årsresultat 429.000 375.000 257.000 309.000 313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.707.000 5.850.000 5.978.000 6.100.000 6.228.000
Sum omløpsmidler 1.770.000 518.000 552.000 640.000 714.000
Sum eiendeler 8.477.000 6.368.000 6.530.000 6.740.000 6.942.000
Sum opptjent egenkapital 3.119.000 2.690.000 2.465.000 2.488.000 2.494.000
Sum egenkapital 3.223.000 2.794.000 2.569.000 2.592.000 2.598.000
Sum langsiktig gjeld 5.138.000 3.325.000 3.618.000 3.757.000 3.907.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 250.000 343.000 392.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 8.477.000 6.369.000 6.530.000 6.741.000 6.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.026.000 1.022.000 820.000 789.000 756.000
Driftsinntekter 1.026.000 1.022.000 820.000 789.000 756.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -134.000 -128.000 -122.000 -128.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -308.000 -226.000 -148.000 -103.000
Driftskostnader -355.000 -436.000 -348.000 -276.000 -231.000
Driftsresultat 670.000 586.000 472.000 513.000 525.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -121.000 -105.000 -142.000 -129.000 -128.000
Finans -120.000 -105.000 -142.000 -129.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -280.000 -315.000 -350.000
Årsresultat 429.000 375.000 257.000 309.000 313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.689.000 5.828.000 5.951.000 6.069.000 6.193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 23.000 27.000 31.000 36.000
Sum varige driftsmidler 6.707.000 5.850.000 5.978.000 6.100.000 6.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.707.000 5.850.000 5.978.000 6.100.000 6.228.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 18.000
Andre fordringer 31.000 0 19.000 44.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.739.000 518.000 533.000 597.000 696.000
Sum omløpsmidler 1.770.000 518.000 552.000 640.000 714.000
Sum eiendeler 8.477.000 6.368.000 6.530.000 6.740.000 6.942.000
Sum opptjent egenkapital 3.119.000 2.690.000 2.465.000 2.488.000 2.494.000
Sum egenkapital 3.223.000 2.794.000 2.569.000 2.592.000 2.598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 305.000 296.000 288.000 276.000 274.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.138.000 3.325.000 3.618.000 3.757.000 3.907.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 113.000 98.000 60.000 74.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -280.000 -315.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 2.000 3.000 3.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 250.000 343.000 392.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 8.477.000 6.369.000 6.530.000 6.741.000 6.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.654.000 268.000 209.000 248.000 276.000
Likviditetsgrad 1 15.3 2.1 1.6 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 15.3 2.1 1.6 1.6 1.6
Soliditet 38.0 43.9 39.3 38.5 37.4
Resultatgrad 65.3 57.3 57.6 6 69.4
Rentedekningsgrad 5.5 5.6 3.3 4 4.1
Gjeldsgrad 1.6 1.3 1.5 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.9 9.2 7.2 7.6 7.6
Signatur
10.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex