Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bs Bilpleie Ditec Tønsberg As
Juridisk navn:  Bs Bilpleie Ditec Tønsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33313370
Postboks 2229 Stensarmen 3C Fax: 33311880
3204 Sandefjord 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 983521649
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/27/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap Sandefjord AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.38%
Resultat  
  
423.81%
Egenkapital  
  
170.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.082.000 3.230.000 2.923.000 2.776.000 2.669.000
Resultat: 330.000 63.000 -144.000 77.000 110.000
Egenkapital: 438.000 162.000 99.000 243.000 185.000
Regnskap for  Bs Bilpleie Ditec Tønsberg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.082.000 3.230.000 2.923.000 2.776.000 2.669.000
Driftskostnader -3.752.000 -3.168.000 -3.068.000 -2.700.000 -2.558.000
Driftsresultat 330.000 63.000 -144.000 77.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 330.000 63.000 -144.000 77.000 110.000
Skattekostnad -53.000 0 -19.000 -3.000
Årsresultat 276.000 63.000 -144.000 58.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 998.000 612.000 548.000 645.000 438.000
Sum eiendeler 998.000 612.000 548.000 645.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 -28.000 -91.000 53.000 -5.000
Sum egenkapital 438.000 162.000 99.000 243.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 451.000 450.000 402.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 613.000 549.000 645.000 444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.088.000 3.230.000 2.923.000 2.776.000 2.668.000
Andre inntekter -6.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.082.000 3.230.000 2.923.000 2.776.000 2.669.000
Varekostnad -490.000 -415.000 -346.000 -125.000 -97.000
Lønninger -2.546.000 -2.145.000 -2.107.000 -1.725.000 -1.644.000
Avskrivning 0 -5.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -608.000 -615.000 -845.000 -813.000
Driftskostnader -3.752.000 -3.168.000 -3.068.000 -2.700.000 -2.558.000
Driftsresultat 330.000 63.000 -144.000 77.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 276.000 63.000 -144.000 58.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000
Varebeholdning 120.000 88.000 82.000 72.000 59.000
Kundefordringer 117.000 142.000 149.000 69.000 92.000
Andre fordringer 40.000 79.000 53.000 163.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 721.000 304.000 263.000 341.000 213.000
Sum omløpsmidler 998.000 612.000 548.000 645.000 438.000
Sum eiendeler 998.000 612.000 548.000 645.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 -28.000 -91.000 53.000 -5.000
Sum egenkapital 438.000 162.000 99.000 243.000 185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 60.000 61.000 18.000 9.000
Betalbar skatt 53.000 0 19.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 266.000 241.000 216.000 200.000 158.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 215.000 150.000 172.000 165.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 560.000 451.000 450.000 402.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 613.000 549.000 645.000 444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 438.000 161.000 98.000 243.000 179.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1 1.4 1.5
Soliditet 43.9 26.4 1 37.7 41.7
Resultatgrad 8.1 2.0 -4.9 2.8 4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2.8 4.5 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 33.1 10.3 -26.2 11.9 24.8
Signatur
06.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex