Bs Montasje AS
Juridisk navn:  Bs Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45073652
Vestengveien 40 Storgata 22 Fax:
1725 Sarpsborg 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 986596402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/22/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.47%
Resultat  
  
1061.4%
Egenkapital  
  
61.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.643.000 8.609.000 8.150.000 8.039.000 7.875.000
Resultat: 662.000 57.000 -323.000 351.000 -129.000
Egenkapital: 2.777.000 1.716.000 1.672.000 1.924.000 1.654.000
Regnskap for  Bs Montasje AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.643.000 8.609.000 8.150.000 8.039.000 7.875.000
Driftskostnader -12.880.000 -8.450.000 -8.398.000 -7.623.000 -7.937.000
Driftsresultat 762.000 159.000 -249.000 416.000 -62.000
Finansinntekter 2.000 11.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -100.000 -112.000 -76.000 -66.000 -68.000
Finans -98.000 -101.000 -74.000 -66.000 -67.000
Resultat før skatt 662.000 57.000 -323.000 351.000 -129.000
Skattekostnad -147.000 -12.000 71.000 -81.000 29.000
Årsresultat 515.000 45.000 -253.000 270.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.582.000 2.951.000 3.450.000 2.306.000 2.333.000
Sum omløpsmidler 3.812.000 1.985.000 2.001.000 1.985.000 1.719.000
Sum eiendeler 6.394.000 4.936.000 5.451.000 4.291.000 4.052.000
Sum opptjent egenkapital 2.677.000 1.616.000 1.572.000 1.824.000 1.554.000
Sum egenkapital 2.777.000 1.716.000 1.672.000 1.924.000 1.654.000
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.769.000 1.948.000 1.106.000 1.190.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 1.451.000 1.831.000 1.261.000 1.207.000
Sum gjeld og egenkapital 6.395.000 4.936.000 5.451.000 4.291.000 4.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.578.000 8.503.000 8.204.000 8.013.000 7.712.000
Andre inntekter 64.000 106.000 -55.000 26.000 163.000
Driftsinntekter 13.643.000 8.609.000 8.150.000 8.039.000 7.875.000
Varekostnad -3.408.000 -1.132.000 -970.000 -1.081.000 -1.804.000
Lønninger -5.783.000 -4.680.000 -4.743.000 -4.322.000 -3.463.000
Avskrivning -70.000 -8.000 -7.000 -13.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.619.000 -2.630.000 -2.678.000 -2.207.000 -2.664.000
Driftskostnader -12.880.000 -8.450.000 -8.398.000 -7.623.000 -7.937.000
Driftsresultat 762.000 159.000 -249.000 416.000 -62.000
Finansinntekter 2.000 11.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -100.000 -112.000 -76.000 -66.000 -68.000
Finans -98.000 -101.000 -74.000 -66.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 515.000 45.000 -253.000 270.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 61.000 74.000 3.000 16.000
Fast eiendom 2.448.000 2.396.000 2.391.000 2.290.000 2.290.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 15.000 6.000 13.000 26.000
Sum varige driftsmidler 2.487.000 2.411.000 2.397.000 2.303.000 2.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 479.000 980.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.582.000 2.951.000 3.450.000 2.306.000 2.333.000
Varebeholdning 308.000 0 0 0
Kundefordringer 1.649.000 1.015.000 1.250.000 1.440.000 1.234.000
Andre fordringer 320.000 87.000 111.000 82.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.534.000 884.000 639.000 463.000 430.000
Sum omløpsmidler 3.812.000 1.985.000 2.001.000 1.985.000 1.719.000
Sum eiendeler 6.394.000 4.936.000 5.451.000 4.291.000 4.052.000
Sum opptjent egenkapital 2.677.000 1.616.000 1.572.000 1.824.000 1.554.000
Sum egenkapital 2.777.000 1.716.000 1.672.000 1.924.000 1.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.769.000 1.948.000 1.106.000 1.190.000
Leverandørgjeld 524.000 475.000 460.000 205.000 409.000
Betalbar skatt 97.000 0 68.000 0
Skyldig offentlige avgifter 804.000 572.000 570.000 580.000 470.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 404.000 802.000 409.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 1.451.000 1.831.000 1.261.000 1.207.000
Sum gjeld og egenkapital 6.395.000 4.936.000 5.451.000 4.291.000 4.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.784.000 534.000 170.000 724.000 512.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.1 1.6 1.4
Soliditet 43.4 34.8 30.7 44.8 40.8
Resultatgrad 5.6 1.8 -3.1 5.2 -0.8
Rentedekningsgrad 7.6 1.4 -3.3 6.3 -0.9
Gjeldsgrad 1.3 1.9 2.3 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 11.9 3.4 -4.5 9.7 -1.5
Signatur
05.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex