Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bua Musikkproduksjon AS
Juridisk navn:  Bua Musikkproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22505017
Bolignr. H0301 Asperudtoppen 2 Bolignr. H0301 Asperudtoppen 2 Fax:
1258 Oslo 1258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979951981
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
67.86%
Egenkapital  
  
-6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.000 3.000 29.000 100.000 109.000
Resultat: -45.000 -140.000 -18.000 -24.000 19.000
Egenkapital: 482.000 517.000 627.000 641.000 661.000
Regnskap for  Bua Musikkproduksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.000 3.000 29.000 100.000 109.000
Driftskostnader -48.000 -143.000 -47.000 -124.000 -91.000
Driftsresultat -46.000 -140.000 -19.000 -25.000 18.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -45.000 -140.000 -18.000 -24.000 19.000
Skattekostnad 10.000 31.000 4.000 4.000 -4.000
Årsresultat -35.000 -109.000 -14.000 -20.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 138.000 107.000 103.000 99.000
Sum omløpsmidler 374.000 444.000 560.000 570.000 601.000
Sum eiendeler 520.000 582.000 667.000 673.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 487.000 597.000 611.000 631.000
Sum egenkapital 482.000 517.000 627.000 641.000 661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 64.000 41.000 32.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 581.000 668.000 673.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 3.000 29.000 100.000 109.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 3.000 29.000 100.000 109.000
Varekostnad -77.000 0 -32.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -66.000 -47.000 -92.000 -91.000
Driftskostnader -48.000 -143.000 -47.000 -124.000 -91.000
Driftsresultat -46.000 -140.000 -19.000 -25.000 18.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -35.000 -109.000 -14.000 -20.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 39.000 8.000 4.000 0
Fast eiendom 97.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 97.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 138.000 107.000 103.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 374.000 444.000 560.000 567.000 601.000
Sum omløpsmidler 374.000 444.000 560.000 570.000 601.000
Sum eiendeler 520.000 582.000 667.000 673.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 487.000 597.000 611.000 631.000
Sum egenkapital 482.000 517.000 627.000 641.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 66.000 42.000 33.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 64.000 41.000 32.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 581.000 668.000 673.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000 380.000 519.000 538.000 562.000
Likviditetsgrad 1 9.8 6.9 13.7 17.8 15.4
Likviditetsgrad 2 9.8 6.9 13.7 17.8 15.4
Soliditet 92.7 89.0 93.9 95.2 94.4
Resultatgrad -1.533.3 -4.666.7 -65.5 16.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.8 -24.1 -2.7 -3.6 2.7
Signatur
14.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex