Bugge & Authen Juvelerverksted As
Juridisk navn:  Bugge & Authen Juvelerverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45978884
Toftes Gate 25B Inngang Sannergata Toftes gate 25B Fax:
0556 Oslo 556 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998397766
Aksjekapital: 42.858 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.72%
Resultat  
  
-116.27%
Egenkapital  
  
-22.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.479.000 4.907.000 4.449.000 4.679.000 4.541.000
Resultat: -83.000 510.000 12.000 -256.000 22.000
Egenkapital: 222.000 288.000 -260.000 -275.000 -19.000
Regnskap for  Bugge & Authen Juvelerverksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.479.000 4.907.000 4.449.000 4.679.000 4.541.000
Driftskostnader -4.539.000 -4.364.000 -4.411.000 -4.773.000 -4.523.000
Driftsresultat -61.000 543.000 38.000 -95.000 19.000
Finansinntekter 8.000 7.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -38.000 -172.000 -8.000
Finans -23.000 -34.000 -27.000 -162.000 2.000
Resultat før skatt -83.000 510.000 12.000 -256.000 22.000
Skattekostnad 17.000 39.000 0 0 0
Årsresultat -66.000 548.000 12.000 -256.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 170.000 131.000 96.000 107.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.633.000 1.030.000 1.030.000 954.000
Sum eiendeler 1.796.000 1.803.000 1.161.000 1.126.000 1.061.000
Sum opptjent egenkapital -258.000 -192.000 -740.000 -755.000 -499.000
Sum egenkapital 222.000 288.000 -260.000 -275.000 -19.000
Sum langsiktig gjeld 660.000 619.000 599.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 914.000 1.515.000 803.000 802.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.000 1.803.000 1.162.000 1.126.000 1.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.431.000 4.810.000 4.417.000 4.513.000 4.362.000
Andre inntekter 48.000 97.000 32.000 165.000 180.000
Driftsinntekter 4.479.000 4.907.000 4.449.000 4.679.000 4.541.000
Varekostnad -2.107.000 -2.354.000 -1.759.000 -1.873.000 -2.107.000
Lønninger -1.679.000 -1.243.000 -1.676.000 -1.907.000 -1.453.000
Avskrivning -3.000 -10.000 -10.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -750.000 -767.000 -966.000 -983.000 -932.000
Driftskostnader -4.539.000 -4.364.000 -4.411.000 -4.773.000 -4.523.000
Driftsresultat -61.000 543.000 38.000 -95.000 19.000
Finansinntekter 8.000 7.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -38.000 -172.000 -8.000
Finans -23.000 -34.000 -27.000 -162.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -66.000 548.000 12.000 -256.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 39.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 3.000 14.000 24.000
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000 14.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 128.000 128.000 128.000 82.000 82.000
Sum anleggsmidler 183.000 170.000 131.000 96.000 107.000
Varebeholdning 830.000 808.000 932.000 817.000 775.000
Kundefordringer 52.000 401.000 108.000 52.000 58.000
Andre fordringer 1.000 4.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 730.000 424.000 0 128.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.633.000 1.030.000 1.030.000 954.000
Sum eiendeler 1.796.000 1.803.000 1.161.000 1.126.000 1.061.000
Sum opptjent egenkapital -258.000 -192.000 -740.000 -755.000 -499.000
Sum egenkapital 222.000 288.000 -260.000 -275.000 -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 660.000 619.000 599.000 599.000
Leverandørgjeld 319.000 301.000 332.000 243.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 271.000 311.000 238.000 318.000 247.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 324.000 903.000 233.000 241.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 914.000 1.515.000 803.000 802.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.000 1.803.000 1.162.000 1.126.000 1.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 699.000 118.000 227.000 228.000 473.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 1.3 1.3 2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.1 0.3 0.4
Soliditet 12.4 16.0 -22.4 -24.4 -1.8
Resultatgrad -1.4 11.1 0.9 0.4
Rentedekningsgrad -2.0 13.2 1 -0.6 2.4
Gjeldsgrad 7.1 5.3 -5.5 -5.1 -56.8
Total kapitalrentabilitet -3.0 30.5 4.2 -7.5 2.7
Signatur
06.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex