Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bugges Room AS
Juridisk navn:  Bugges Room AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90138414
Kurveien 45 Kurveien 47 Fax:
0495 Oslo 495 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979281900
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/11/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.9%
Resultat  
  
-2.85%
Egenkapital  
  
14.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.516.000 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000
Resultat: 1.123.000 1.156.000 1.160.000 948.000 864.000
Egenkapital: 3.686.000 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000
Regnskap for  Bugges Room AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.516.000 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000
Driftskostnader -1.413.000 -2.146.000 -2.246.000 -2.331.000 -2.576.000
Driftsresultat 1.103.000 1.160.000 1.156.000 948.000 866.000
Finansinntekter 22.000 0 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 21.000 -4.000 4.000 0 -1.000
Resultat før skatt 1.123.000 1.156.000 1.160.000 948.000 864.000
Skattekostnad -252.000 -261.000 -281.000 -237.000 -233.000
Årsresultat 871.000 895.000 879.000 712.000 631.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.266.000 1.251.000 1.186.000 1.160.000 1.305.000
Sum omløpsmidler 2.687.000 2.384.000 2.124.000 1.112.000 804.000
Sum eiendeler 3.953.000 3.635.000 3.310.000 2.272.000 2.109.000
Sum opptjent egenkapital 3.586.000 3.126.000 2.735.000 1.856.000 1.705.000
Sum egenkapital 3.686.000 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 267.000 408.000 474.000 315.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 3.953.000 3.634.000 3.309.000 2.271.000 2.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.404.000 3.054.000 3.341.000 3.271.000 3.101.000
Andre inntekter 112.000 253.000 62.000 7.000 341.000
Driftsinntekter 2.516.000 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000
Varekostnad -630.000 -721.000 -657.000 -942.000 -1.201.000
Lønninger -238.000 -787.000 -588.000 -585.000 -549.000
Avskrivning -39.000 -35.000 -19.000 -24.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -506.000 -603.000 -982.000 -780.000 -805.000
Driftskostnader -1.413.000 -2.146.000 -2.246.000 -2.331.000 -2.576.000
Driftsresultat 1.103.000 1.160.000 1.156.000 948.000 866.000
Finansinntekter 22.000 0 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 21.000 -4.000 4.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 871.000 895.000 879.000 712.000 631.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 64.000 80.000 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 61.000 77.000 96.000 83.000
Sum varige driftsmidler 156.000 142.000 77.000 96.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.109.000 1.109.000 1.109.000 1.064.000 1.210.000
Sum anleggsmidler 1.266.000 1.251.000 1.186.000 1.160.000 1.305.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -23.000 43.000 -4.000 54.000 138.000
Andre fordringer 24.000 15.000 5.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.686.000 2.326.000 2.122.000 1.046.000 666.000
Sum omløpsmidler 2.687.000 2.384.000 2.124.000 1.112.000 804.000
Sum eiendeler 3.953.000 3.635.000 3.310.000 2.272.000 2.109.000
Sum opptjent egenkapital 3.586.000 3.126.000 2.735.000 1.856.000 1.705.000
Sum egenkapital 3.686.000 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -47.000 37.000 97.000 60.000 9.000
Betalbar skatt 252.000 261.000 281.000 225.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 62.000 47.000 -18.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 408.000 474.000 315.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 3.953.000 3.634.000 3.309.000 2.271.000 2.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.420.000 1.976.000 1.650.000 797.000 500.000
Likviditetsgrad 1 10.1 5.8 4.5 3.5 2.6
Likviditetsgrad 2 10.1 5.8 4.5 3.5 2.6
Soliditet 93.2 88.8 85.7 86.1 85.6
Resultatgrad 43.8 35.1 3 28.9 25.2
Rentedekningsgrad 1.103.0 2 1 4 4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 28.5 31.9 35.1 41.8 41.1
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex