Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bugten Yacht Club As
Juridisk navn:  Bugten Yacht Club As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97460160
Østvedthagen 60A Østvedthagen 60A Fax: 35598465
3943 Porsgrunn 3943 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 911761254
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1968
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Advice Consulting Group As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.37%
Resultat  
  
163.64%
Egenkapital  
  
2.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.160.000 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000
Resultat: 63.000 -99.000 -610.000 -831.000 -1.053.000
Egenkapital: 2.414.000 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000
Regnskap for  Bugten Yacht Club As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.160.000 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000
Driftskostnader -1.039.000 -1.325.000 -1.379.000 -1.840.000 -5.724.000
Driftsresultat 121.000 -59.000 -533.000 -830.000 -1.047.000
Finansinntekter 1.000 44.000 0 0 4.000
Finanskostnader -59.000 -83.000 -78.000 -2.000 -11.000
Finans -58.000 -39.000 -78.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 63.000 -99.000 -610.000 -831.000 -1.053.000
Skattekostnad -14.000 25.000 126.000 308.000 387.000
Årsresultat 49.000 -73.000 -484.000 -523.000 -667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.879.000 4.274.000 4.933.000 4.732.000 5.124.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 2.580.000 3.011.000 3.295.000 4.197.000
Sum eiendeler 6.429.000 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.321.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 365.000 701.000 1.671.000 2.221.000
Sum egenkapital 2.414.000 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000
Sum langsiktig gjeld 2.955.000 3.439.000 3.968.000 2.402.000 3.083.000
Sum kortsiktig gjeld 1.060.000 1.050.000 1.275.000 1.954.000 2.016.000
Sum gjeld og egenkapital 6.429.000 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.160.000 1.114.000 760.000 270.000 4.239.000
Andre inntekter 1.000 152.000 87.000 740.000 438.000
Driftsinntekter 1.160.000 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000
Varekostnad -20.000 -19.000 -154.000 -355.000 -4.248.000
Lønninger 10.000 -307.000 -387.000 -544.000 -601.000
Avskrivning -293.000 -306.000 -201.000 -177.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 -75.000 0
Andre driftskostnader -736.000 -469.000 -637.000 -689.000 -698.000
Driftskostnader -1.039.000 -1.325.000 -1.379.000 -1.840.000 -5.724.000
Driftsresultat 121.000 -59.000 -533.000 -830.000 -1.047.000
Finansinntekter 1.000 44.000 0 0 4.000
Finanskostnader -59.000 -83.000 -78.000 -2.000 -11.000
Finans -58.000 -39.000 -78.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 -13.000 -35.000 0
Utbytte 0 0 0 -700.000
Årsresultat 49.000 -73.000 -484.000 -523.000 -667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.610.000 3.944.000 4.040.000 3.927.000 4.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 330.000 340.000 304.000 571.000
Sum varige driftsmidler 3.879.000 4.274.000 4.380.000 4.231.000 4.623.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 553.000 501.000 501.000
Sum anleggsmidler 3.879.000 4.274.000 4.933.000 4.732.000 5.124.000
Varebeholdning 0 224.000 454.000 680.000
Kundefordringer 26.000 1.000 21.000 4.000 16.000
Andre fordringer 20.000 2.651.000 2.604.000 3.281.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 60.000 114.000 232.000 219.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 2.580.000 3.011.000 3.295.000 4.197.000
Sum eiendeler 6.429.000 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.321.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 365.000 701.000 1.671.000 2.221.000
Sum egenkapital 2.414.000 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.255.000 1.580.000 1.968.000 2.402.000 3.083.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.955.000 3.439.000 3.968.000 2.402.000 3.083.000
Leverandørgjeld 55.000 90.000 129.000 123.000 109.000
Betalbar skatt 338.000 317.000 281.000 365.000 450.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 111.000 40.000 72.000
Utbytte 0 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 667.000 566.000 754.000 1.426.000 1.386.000
Sum kortsiktig gjeld 1.060.000 1.050.000 1.275.000 1.954.000 2.016.000
Sum gjeld og egenkapital 6.429.000 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.490.000 1.530.000 1.736.000 1.341.000 2.181.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.4 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 2.2 1.5 1.7
Soliditet 37.5 34.5 3 45.7 45.3
Resultatgrad 10.4 -4.7 -62.9 -82.2 -22.4
Rentedekningsgrad 2.1 -0.7 -6.8 - -95.2
Gjeldsgrad 1.7 1.9 1.9 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 -0.2 -6.7 -10.3 -11.2
Signatur
28.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2022
Prokura hver for seg
Formo Brian Kristian
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex