Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bunnpris Angelltrøa AS
Juridisk navn:  Bunnpris Angelltrøa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73918125
Granåsvegen 33 Granåsvegen 33 Fax: 73913496
7048 Trondheim 7048 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 820058402
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/30/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.11%
Resultat  
  
1766.67%
Egenkapital  
  
-8.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000 34.740.000
Resultat: 168.000 9.000 627.000 692.000 1.104.000
Egenkapital: 102.000 111.000 128.000 178.000 232.000
Regnskap for  Bunnpris Angelltrøa AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000 34.740.000
Driftskostnader -27.561.000 -32.293.000 -32.434.000 -34.372.000 -33.617.000
Driftsresultat 267.000 108.000 680.000 719.000 1.123.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 5.000 10.000
Finanskostnader -104.000 -105.000 -59.000 -32.000 -30.000
Finans -99.000 -99.000 -54.000 -27.000 -20.000
Resultat før skatt 168.000 9.000 627.000 692.000 1.104.000
Skattekostnad -37.000 -6.000 -151.000 -175.000 -302.000
Årsresultat 131.000 3.000 476.000 517.000 803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 509.000
Sum omløpsmidler 4.464.000 4.567.000 3.876.000 4.210.000 3.570.000
Sum eiendeler 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000 4.079.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 111.000 128.000 178.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 1.848.000 1.740.000 606.000 693.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 2.732.000 3.158.000 3.355.000 3.847.000
Sum gjeld og egenkapital 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000 4.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.942.000 31.760.000 32.451.000 34.430.000 34.122.000
Andre inntekter 885.000 641.000 664.000 661.000 619.000
Driftsinntekter 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000 34.740.000
Varekostnad -20.749.000 -24.888.000 -25.095.000 -26.679.000 -26.093.000
Lønninger -3.352.000 -3.554.000 -3.768.000 -3.990.000 -4.067.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.460.000 -3.851.000 -3.571.000 -3.703.000 -3.457.000
Driftskostnader -27.561.000 -32.293.000 -32.434.000 -34.372.000 -33.617.000
Driftsresultat 267.000 108.000 680.000 719.000 1.123.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 5.000 10.000
Finanskostnader -104.000 -105.000 -59.000 -32.000 -30.000
Finans -99.000 -99.000 -54.000 -27.000 -20.000
Konsernbidrag -129.000 -18.000 -473.000 -515.000 -809.000
Utbytte -14.000 -2.000 -52.000 -57.000 -89.000
Årsresultat 131.000 3.000 476.000 517.000 803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 506.000
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 509.000
Varebeholdning 2.475.000 1.772.000 1.829.000 1.894.000 2.037.000
Kundefordringer 292.000 320.000 347.000 203.000 245.000
Andre fordringer 1.284.000 2.014.000 1.148.000 1.607.000 625.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 413.000 461.000 552.000 506.000 663.000
Sum omløpsmidler 4.464.000 4.567.000 3.876.000 4.210.000 3.570.000
Sum eiendeler 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000 4.079.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 111.000 128.000 178.000 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.848.000 1.740.000 606.000 693.000 0
Leverandørgjeld 1.472.000 1.690.000 1.464.000 1.271.000 1.212.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 184.000 185.000 313.000 358.000
Utbytte -14.000 -2.000 -52.000 -57.000 -89.000
Annen kortsiktig gjeld 850.000 855.000 1.456.000 1.715.000 2.187.000
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 2.732.000 3.158.000 3.355.000 3.847.000
Sum gjeld og egenkapital 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000 4.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.934.000 1.835.000 718.000 855.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.2 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.6 0.7 0.4
Soliditet 2.3 2.4 3.3 4.2 5.7
Resultatgrad 1 0.3 2.1 2 3.2
Rentedekningsgrad 2.6 1 11.5 22.5 37.8
Gjeldsgrad 42.9 40.3 29.4 22.7 16.6
Total kapitalrentabilitet 6.1 2.5 17.6 17.1 27.8
Signatur
18.01.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE TROND
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE CHRISTIAN
Prokurister
18.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex