Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bunnpris Sørlia AS
Juridisk navn:  Bunnpris Sørlia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74161310
Løsbergvegen 2 Løsbergvegen 2 Fax: 74140023
7712 Steinkjer 7712 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 847009322
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.85%
Resultat  
  
-6.23%
Egenkapital  
  
108.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.447.000 14.089.000 13.996.000 15.994.000 17.324.000
Resultat: -3.990.000 -3.756.000 -3.298.000 -2.520.000 -2.391.000
Egenkapital: 233.000 -2.694.000 236.000 -1.689.000 227.000
Regnskap for  Bunnpris Sørlia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.447.000 14.089.000 13.996.000 15.994.000 17.324.000
Driftskostnader -14.087.000 -17.443.000 -17.051.000 -18.380.000 -19.502.000
Driftsresultat -3.641.000 -3.353.000 -3.055.000 -2.386.000 -2.178.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -353.000 -403.000 -244.000 -134.000 -214.000
Finans -349.000 -402.000 -243.000 -133.000 -212.000
Resultat før skatt -3.990.000 -3.756.000 -3.298.000 -2.520.000 -2.391.000
Skattekostnad 878.000 826.000 791.000 604.000 644.000
Årsresultat -3.113.000 -2.930.000 -2.507.000 -1.915.000 -1.747.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 842.000 16.000 624.000 20.000
Sum omløpsmidler 8.008.000 3.058.000 8.501.000 2.249.000 4.805.000
Sum eiendeler 8.008.000 3.900.000 8.517.000 2.873.000 4.825.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.930.000 0 -1.791.000 0
Sum egenkapital 233.000 -2.694.000 236.000 -1.689.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 7.558.000 5.730.000 6.640.000 3.063.000 3.267.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 864.000 1.641.000 1.499.000 1.332.000
Sum gjeld og egenkapital 8.007.000 3.900.000 8.517.000 2.873.000 4.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.333.000 13.922.000 13.838.000 15.841.000 17.159.000
Andre inntekter 114.000 167.000 158.000 153.000 165.000
Driftsinntekter 10.447.000 14.089.000 13.996.000 15.994.000 17.324.000
Varekostnad -9.778.000 -11.872.000 -11.491.000 -12.661.000 -13.858.000
Lønninger -1.601.000 -2.036.000 -2.098.000 -2.259.000 -2.295.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.708.000 -3.535.000 -3.462.000 -3.460.000 -3.349.000
Driftskostnader -14.087.000 -17.443.000 -17.051.000 -18.380.000 -19.502.000
Driftsresultat -3.641.000 -3.353.000 -3.055.000 -2.386.000 -2.178.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -353.000 -403.000 -244.000 -134.000 -214.000
Finans -349.000 -402.000 -243.000 -133.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.113.000 -2.930.000 -2.507.000 -1.915.000 -1.747.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 826.000 0 608.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 0 842.000 16.000 624.000 20.000
Varebeholdning 0 1.779.000 1.666.000 1.604.000 1.730.000
Kundefordringer 43.000 35.000 29.000 29.000 43.000
Andre fordringer 7.856.000 1.024.000 6.582.000 380.000 2.759.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 220.000 224.000 236.000 273.000
Sum omløpsmidler 8.008.000 3.058.000 8.501.000 2.249.000 4.805.000
Sum eiendeler 8.008.000 3.900.000 8.517.000 2.873.000 4.825.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.930.000 0 -1.791.000 0
Sum egenkapital 233.000 -2.694.000 236.000 -1.689.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.558.000 5.730.000 6.640.000 3.063.000 3.267.000
Leverandørgjeld 2.000 461.000 542.000 610.000 764.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 116.000 116.000 120.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 164.000 287.000 983.000 769.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 864.000 1.641.000 1.499.000 1.332.000
Sum gjeld og egenkapital 8.007.000 3.900.000 8.517.000 2.873.000 4.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.792.000 2.194.000 6.860.000 750.000 3.473.000
Likviditetsgrad 1 37.1 3.5 5.2 1.5 3.6
Likviditetsgrad 2 37.1 1.5 4.2 0.4 2.4
Soliditet 2.9 -69.1 2.8 -58.8 4.7
Resultatgrad -34.9 -23.8 -21.8 -14.9 -12.6
Rentedekningsgrad -10.3 -8.3 -12.5 -17.8 -10.2
Gjeldsgrad 33.4 -2.4 35.1 -2.7 20.3
Total kapitalrentabilitet -45.4 -85.9 -35.9 -45.1
Signatur
08.06.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE TROND
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE CHRISTIAN
Prokurister
08.06.2021
PROKURA
FREMSTAD ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex