Burhol Transport AS
Juridisk navn:  Burhol Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95033000
Postboks 22 Østre Aker vei 221 Fax: 63881440
1901 Fetsund 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946839183
Aksjekapital: 212.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/5/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
210.2%
Egenkapital  
  
27.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000 4.327.000
Resultat: 54.000 -49.000 -149.000 -314.000 60.000
Egenkapital: -139.000 -193.000 -144.000 5.000 319.000
Regnskap for  Burhol Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000 4.327.000
Driftskostnader -2.176.000 -2.169.000 -2.569.000 -3.603.000 -4.216.000
Driftsresultat 104.000 4.000 -100.000 -267.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -53.000 -49.000 -48.000 -50.000
Finans -49.000 -53.000 -49.000 -48.000 -50.000
Resultat før skatt 54.000 -49.000 -149.000 -314.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -49.000 -149.000 -314.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 727.000 677.000 830.000 663.000 843.000
Sum omløpsmidler 231.000 167.000 271.000 274.000 752.000
Sum eiendeler 958.000 844.000 1.101.000 937.000 1.595.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -405.000 -356.000 -207.000 107.000
Sum egenkapital -139.000 -193.000 -144.000 5.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 604.000 522.000 569.000 614.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 492.000 515.000 676.000 317.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 957.000 844.000 1.101.000 936.000 1.595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.182.000 2.173.000 2.449.000 3.313.000 4.324.000
Andre inntekter 98.000 0 20.000 23.000 3.000
Driftsinntekter 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000 4.327.000
Varekostnad -707.000 -665.000 -832.000 -1.212.000 -1.834.000
Lønninger -109.000 -138.000 -253.000 -649.000 -495.000
Avskrivning -110.000 -109.000 -103.000 -113.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.250.000 -1.257.000 -1.381.000 -1.629.000 -1.743.000
Driftskostnader -2.176.000 -2.169.000 -2.569.000 -3.603.000 -4.216.000
Driftsresultat 104.000 4.000 -100.000 -267.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -53.000 -49.000 -48.000 -50.000
Finans -49.000 -53.000 -49.000 -48.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -49.000 -149.000 -314.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 13.000 37.000
Driftsløsøre 303.000 253.000 406.000 226.000 406.000
Sum varige driftsmidler 703.000 653.000 806.000 639.000 843.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 0
Sum anleggsmidler 727.000 677.000 830.000 663.000 843.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 156.000 95.000 169.000 164.000 477.000
Andre fordringer 31.000 27.000 36.000 44.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 45.000 66.000 66.000 245.000
Sum omløpsmidler 231.000 167.000 271.000 274.000 752.000
Sum eiendeler 958.000 844.000 1.101.000 937.000 1.595.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -405.000 -356.000 -207.000 107.000
Sum egenkapital -139.000 -193.000 -144.000 5.000 319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.000 18.000 208.000 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 604.000 522.000 569.000 614.000 657.000
Leverandørgjeld 116.000 208.000 161.000 214.000 431.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 26.000 32.000 33.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 264.000 276.000 69.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 492.000 515.000 676.000 317.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 957.000 844.000 1.101.000 936.000 1.595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -261.000 -348.000 -405.000 -43.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.4 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.4 0.9 1.2
Soliditet -14.5 -22.9 -13.1 0.5 2
Resultatgrad 4.6 0.2 -4.1 2.5
Rentedekningsgrad 2.1 0.1 -5.6 2.2
Gjeldsgrad -7.9 -5.4 -8.6 186.2 4
Total kapitalrentabilitet 10.9 0.5 -9.1 -28.5 6.9
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex