Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buskerud P G Laboratorium AS
Juridisk navn:  Buskerud P G Laboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32891950
Postboks 164 Bragenes Øvre Torgata 10 Fax: 32891935
3001 Drammen 3017 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 947577700
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.87%
Resultat  
  
48.52%
Egenkapital  
  
5.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 887.000 1.080.000 1.050.000 1.347.000 1.491.000
Resultat: 251.000 169.000 166.000 91.000 94.000
Egenkapital: 1.196.000 1.136.000 1.128.000 1.108.000 1.106.000
Regnskap for  Buskerud P G Laboratorium AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 887.000 1.080.000 1.050.000 1.347.000 1.491.000
Driftskostnader -623.000 -897.000 -883.000 -1.258.000 -1.399.000
Driftsresultat 264.000 184.000 167.000 89.000 91.000
Finansinntekter 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -15.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 -15.000 -1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 251.000 169.000 166.000 91.000 94.000
Skattekostnad -55.000 -38.000 -38.000 -22.000 -24.000
Årsresultat 195.000 130.000 128.000 69.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 751.000 418.000 18.000 52.000 81.000
Sum omløpsmidler 693.000 1.364.000 1.307.000 1.249.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.444.000 1.782.000 1.325.000 1.301.000 1.317.000
Sum opptjent egenkapital 1.096.000 1.036.000 1.028.000 1.008.000 1.006.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.136.000 1.128.000 1.108.000 1.106.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 434.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 212.000 197.000 193.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.782.000 1.325.000 1.301.000 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 811.000 1.080.000 1.050.000 1.347.000 1.439.000
Andre inntekter 77.000 0 0 0 52.000
Driftsinntekter 887.000 1.080.000 1.050.000 1.347.000 1.491.000
Varekostnad -150.000 -203.000 -187.000 -169.000 -305.000
Lønninger -69.000 -222.000 -234.000 -670.000 -652.000
Avskrivning -124.000 -80.000 0 0 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -392.000 -462.000 -419.000 -400.000
Driftskostnader -623.000 -897.000 -883.000 -1.258.000 -1.399.000
Driftsresultat 264.000 184.000 167.000 89.000 91.000
Finansinntekter 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -15.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 -15.000 -1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag -135.000 -123.000 -107.000 -67.000 -59.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 130.000 128.000 69.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 733.000 400.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 733.000 400.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 46.000 74.000
Sum anleggsmidler 751.000 418.000 18.000 52.000 81.000
Varebeholdning 111.000 122.000 116.000 119.000 62.000
Kundefordringer 72.000 2.000 5.000 51.000 70.000
Andre fordringer 242.000 1.101.000 1.045.000 924.000 318.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 139.000 141.000 156.000 786.000
Sum omløpsmidler 693.000 1.364.000 1.307.000 1.249.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.444.000 1.782.000 1.325.000 1.301.000 1.317.000
Sum opptjent egenkapital 1.096.000 1.036.000 1.028.000 1.008.000 1.006.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.136.000 1.128.000 1.108.000 1.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 173.000 158.000 140.000 88.000 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 434.000 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 14.000 6.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 22.000 22.000 34.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 32.000 21.000 65.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 212.000 197.000 193.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.782.000 1.325.000 1.301.000 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 467.000 1.152.000 1.110.000 1.056.000 1.025.000
Likviditetsgrad 1 3.1 6.4 6 6.5 5.9
Likviditetsgrad 2 2.6 5.9 6 5.9 5.6
Soliditet 82.9 63.7 85.1 85.2 8
Resultatgrad 29.8 1 15.9 6.6 6.1
Rentedekningsgrad 20.3 12.3 1
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.3 10.3 12.6 7 7.1
Signatur
18.05.2020
SIGNATUR
NILSEN PÅL ERIK
Prokurister
18.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
NILSEN PÅL ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex