Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buskerud Teknisk Ortopedi AS
Juridisk navn:  Buskerud Teknisk Ortopedi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32809393
Postboks 3568 Ingeniør Rybergs Gate 114 Fax: 32809394
3007 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 957547281
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/10/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.62%
Resultat  
  
47.68%
Egenkapital  
  
7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.668.000 14.760.000 17.000.000 16.384.000 14.391.000
Resultat: 1.146.000 776.000 1.786.000 1.504.000 614.000
Egenkapital: 6.816.000 6.328.000 5.808.000 4.733.000 3.871.000
Regnskap for  Buskerud Teknisk Ortopedi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.668.000 14.760.000 17.000.000 16.384.000 14.391.000
Driftskostnader -14.855.000 -14.312.000 -15.357.000 -14.983.000 -13.818.000
Driftsresultat -185.000 447.000 1.643.000 1.401.000 572.000
Finansinntekter 1.349.000 348.000 175.000 151.000 103.000
Finanskostnader -17.000 -19.000 -33.000 -48.000 -61.000
Finans 1.332.000 329.000 142.000 103.000 42.000
Resultat før skatt 1.146.000 776.000 1.786.000 1.504.000 614.000
Skattekostnad 42.000 -106.000 -391.000 -342.000 -141.000
Årsresultat 1.188.000 670.000 1.395.000 1.163.000 473.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 741.000 729.000 890.000 1.286.000
Sum omløpsmidler 13.045.000 9.060.000 7.602.000 8.292.000 6.198.000
Sum eiendeler 13.675.000 9.801.000 8.331.000 9.182.000 7.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.616.000 5.128.000 4.608.000 3.533.000 2.671.000
Sum egenkapital 6.816.000 6.328.000 5.808.000 4.733.000 3.871.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 495.000 558.000 609.000 836.000
Sum kortsiktig gjeld 6.479.000 2.979.000 1.965.000 3.839.000 2.779.000
Sum gjeld og egenkapital 13.675.000 9.802.000 8.331.000 9.181.000 7.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.579.000 14.663.000 16.889.000 16.306.000 14.297.000
Andre inntekter 89.000 97.000 111.000 77.000 94.000
Driftsinntekter 14.668.000 14.760.000 17.000.000 16.384.000 14.391.000
Varekostnad -5.979.000 -6.067.000 -6.994.000 -6.900.000 -5.819.000
Lønninger -6.050.000 -5.462.000 -5.615.000 -5.228.000 -5.038.000
Avskrivning -127.000 -114.000 -172.000 -172.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.699.000 -2.669.000 -2.576.000 -2.683.000 -2.801.000
Driftskostnader -14.855.000 -14.312.000 -15.357.000 -14.983.000 -13.818.000
Driftsresultat -185.000 447.000 1.643.000 1.401.000 572.000
Finansinntekter 1.349.000 348.000 175.000 151.000 103.000
Finanskostnader -17.000 -19.000 -33.000 -48.000 -61.000
Finans 1.332.000 329.000 142.000 103.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -150.000 -320.000 -300.000 0
Årsresultat 1.188.000 670.000 1.395.000 1.163.000 473.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 13.000 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 575.000 380.000 370.000 542.000 688.000
Sum varige driftsmidler 575.000 380.000 370.000 542.000 688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 348.000 348.000 348.000 598.000
Sum anleggsmidler 630.000 741.000 729.000 890.000 1.286.000
Varebeholdning 1.817.000 1.501.000 1.683.000 1.791.000 1.543.000
Kundefordringer 2.398.000 2.676.000 2.389.000 3.668.000 2.908.000
Andre fordringer 4.126.000 472.000 533.000 561.000 363.000
Sum investeringer 2.743.000 1.565.000 526.000 259.000 0
Kasse, bank 1.960.000 2.846.000 2.471.000 2.013.000 1.384.000
Sum omløpsmidler 13.045.000 9.060.000 7.602.000 8.292.000 6.198.000
Sum eiendeler 13.675.000 9.801.000 8.331.000 9.182.000 7.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.616.000 5.128.000 4.608.000 3.533.000 2.671.000
Sum egenkapital 6.816.000 6.328.000 5.808.000 4.733.000 3.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 380.000 495.000 558.000 609.000 836.000
Leverandørgjeld 1.086.000 1.162.000 316.000 1.162.000 1.143.000
Betalbar skatt 0 108.000 410.000 354.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 529.000 756.000 493.000 791.000 663.000
Utbytte -700.000 -150.000 -320.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.865.000 954.000 596.000 1.232.000 828.000
Sum kortsiktig gjeld 6.479.000 2.979.000 1.965.000 3.839.000 2.779.000
Sum gjeld og egenkapital 13.675.000 9.802.000 8.331.000 9.181.000 7.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.566.000 6.081.000 5.637.000 4.453.000 3.419.000
Likviditetsgrad 1 2 3 3 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 3 1.7 1.7
Soliditet 49.8 64.6 69.7 51.6 51.7
Resultatgrad -1.3 3 9.7 8.6 4.0
Rentedekningsgrad -10.9 23.5 49.8 29.2 11.1
Gjeldsgrad 1 0.5 0.4 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.5 8.1 21.8 16.9 9.0
Signatur
09.03.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.03.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex