Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Butikkdrift Nysether As
Juridisk navn:  Butikkdrift Nysether As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48154950
Terneveien 13 Sonsveien 95 Fax:
1555 Son 1550 Hølen
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 918990909
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.59%
Resultat  
  
-23.87%
Egenkapital  
  
483.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Resultat: 370.000 486.000 -582.000 117.000
Egenkapital: 181.000 31.000 -455.000 119.000
Regnskap for  Butikkdrift Nysether As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Driftskostnader -13.745.000 -11.721.000 -8.322.000 -3.767.000
Driftsresultat 376.000 495.000 -573.000 128.000
Finansinntekter 4.000 9.000 5.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -14.000 -12.000
Finans -7.000 -8.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt 370.000 486.000 -582.000 117.000
Skattekostnad -70.000 0 8.000 -28.000
Årsresultat 300.000 486.000 -574.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum omløpsmidler 3.490.000 2.991.000 2.184.000 1.452.000
Sum eiendeler 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 1.000 -485.000 89.000
Sum egenkapital 181.000 31.000 -455.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 437.000 467.000 644.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 2.905.000 2.538.000 2.052.000 966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.904.000 10.292.000 6.996.000 3.516.000
Andre inntekter 1.217.000 1.924.000 752.000 379.000
Driftsinntekter 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Varekostnad -6.825.000 -5.457.000 -3.380.000 -1.573.000
Lønninger -3.375.000 -3.303.000 -2.706.000 -1.212.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.533.000 -2.949.000 -2.189.000 -935.000
Driftskostnader -13.745.000 -11.721.000 -8.322.000 -3.767.000
Driftsresultat 376.000 495.000 -573.000 128.000
Finansinntekter 4.000 9.000 5.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -14.000 -12.000
Finans -7.000 -8.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0
Årsresultat 300.000 486.000 -574.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum varige driftsmidler 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 45.000 57.000 353.000
Varebeholdning 777.000 675.000 637.000 428.000
Kundefordringer 139.000 215.000 204.000 180.000
Andre fordringer 310.000 1.730.000 878.000 674.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.264.000 371.000 465.000 170.000
Sum omløpsmidler 3.490.000 2.991.000 2.184.000 1.452.000
Sum eiendeler 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 1.000 -485.000 89.000
Sum egenkapital 181.000 31.000 -455.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 437.000 467.000 644.000 720.000
Leverandørgjeld 1.542.000 951.000 940.000 457.000
Betalbar skatt 66.000 0 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 288.000 504.000 186.000 183.000
Utbytte -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 859.000 1.083.000 927.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 2.905.000 2.538.000 2.052.000 966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 585.000 453.000 132.000 486.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 1.1
Soliditet 5.1 1 -20.3 6.6
Resultatgrad 2.7 4.1 -7.4 3.3
Rentedekningsgrad 34.2 29.1 -40.9 10.7
Gjeldsgrad 18.5 96.9 -5.9 14.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 16.6 -25.3 7.1
Signatur
15.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NYSETHER ANDERS
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex