Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Butterhill Invest AS
Juridisk navn:  Butterhill Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55133950
Bjørndalsskogen 158 Bjørndalsskogen 158 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995216116
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.21%
Egenkapital  
  
-40.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 55.000 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000
Egenkapital: 2.564.000 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000
Regnskap for  Butterhill Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -29.000 -27.000 -21.000 -15.000
Driftsresultat -31.000 -29.000 -27.000 -21.000 -15.000
Finansinntekter 87.000 3.096.000 0 1.050.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -56.000 -23.000
Finans 87.000 3.096.000 -1.000 994.000 -23.000
Resultat før skatt 55.000 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000
Sum omløpsmidler 2.542.000 4.286.000 122.000 152.000 8.000
Sum eiendeler 2.564.000 4.308.000 1.302.000 1.332.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 2.464.000 4.208.000 1.141.000 1.170.000 196.000
Sum egenkapital 2.564.000 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 62.000 60.000 893.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.564.000 4.308.000 1.303.000 1.332.000 1.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -29.000 -27.000 -21.000 -15.000
Driftskostnader -31.000 -29.000 -27.000 -21.000 -15.000
Driftsresultat -31.000 -29.000 -27.000 -21.000 -15.000
Finansinntekter 87.000 3.096.000 0 1.050.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -56.000 -23.000
Finans 87.000 3.096.000 -1.000 994.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 2.312.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.508.000 1.974.000 122.000 152.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.542.000 4.286.000 122.000 152.000 8.000
Sum eiendeler 2.564.000 4.308.000 1.302.000 1.332.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 2.464.000 4.208.000 1.141.000 1.170.000 196.000
Sum egenkapital 2.564.000 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 62.000 60.000 893.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.564.000 4.308.000 1.303.000 1.332.000 1.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.542.000 4.286.000 122.000 150.000 8.000
Likviditetsgrad 1 7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 7 0.0
Soliditet 1 1 95.2 95.3 24.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 71.2 -2.1 77.3 -1.3
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex