Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buvikveien 21 AS
Juridisk navn:  Buvikveien 21 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90848691
Torvet 3 Torvet 3 Fax:
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 993414654
Aksjekapital: 103.436 NOK
Etableringsdato: 9/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene 360 As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.73%
Resultat  
  
35.11%
Egenkapital  
  
-17.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 332.000 317.000 304.000 367.000 211.000
Resultat: -122.000 -188.000 -85.000 -25.000 -148.000
Egenkapital: 592.000 714.000 902.000 1.362.000 1.397.000
Regnskap for  Buvikveien 21 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 332.000 317.000 304.000 367.000 211.000
Driftskostnader -454.000 -504.000 -319.000 -314.000 -320.000
Driftsresultat -122.000 -188.000 -15.000 52.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -71.000 -77.000 -40.000
Finans 0 -71.000 -77.000 -40.000
Resultat før skatt -122.000 -188.000 -85.000 -25.000 -148.000
Skattekostnad 0 -375.000 -10.000 21.000
Årsresultat -122.000 -188.000 -460.000 -35.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.250.000 3.121.000 3.326.000 3.906.000 2.796.000
Sum omløpsmidler 127.000 6.000 38.000 25.000 51.000
Sum eiendeler 3.377.000 3.127.000 3.364.000 3.931.000 2.847.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 377.000 564.000 1.024.000 1.059.000
Sum egenkapital 592.000 714.000 902.000 1.362.000 1.397.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.785.000 2.413.000 2.463.000 2.569.000 1.450.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 3.128.000 3.365.000 3.931.000 2.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.000 65.000 79.000 200.000 180.000
Andre inntekter 221.000 252.000 225.000 167.000 31.000
Driftsinntekter 332.000 317.000 304.000 367.000 211.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -211.000 -205.000 -205.000 -167.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -299.000 -114.000 -147.000 -179.000
Driftskostnader -454.000 -504.000 -319.000 -314.000 -320.000
Driftsresultat -122.000 -188.000 -15.000 52.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -71.000 -77.000 -40.000
Finans 0 -71.000 -77.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 -188.000 -460.000 -35.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 375.000 385.000
Fast eiendom 3.250.000 3.121.000 3.326.000 3.531.000 2.411.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.250.000 3.121.000 3.326.000 3.531.000 2.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.250.000 3.121.000 3.326.000 3.906.000 2.796.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 0 3.000 20.000 41.000
Andre fordringer 79.000 0 33.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 6.000 3.000 5.000 11.000
Sum omløpsmidler 127.000 6.000 38.000 25.000 51.000
Sum eiendeler 3.377.000 3.127.000 3.364.000 3.931.000 2.847.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 377.000 564.000 1.024.000 1.059.000
Sum egenkapital 592.000 714.000 902.000 1.362.000 1.397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.719.000 2.391.000 2.426.000 2.512.000 1.421.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 16.000 26.000 22.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 11.000 36.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.785.000 2.413.000 2.463.000 2.569.000 1.450.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 3.128.000 3.365.000 3.931.000 2.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.658.000 -2.407.000 -2.425.000 -2.544.000 -1.399.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 17.5 22.8 26.8 34.6 49.1
Resultatgrad -36.7 -59.3 -4.9 14.2 -51.7
Rentedekningsgrad -0.2 0.7 -2.7
Gjeldsgrad 4.7 3.4 2.7 1.9 1
Total kapitalrentabilitet -3.6 -0.4 1.3 -3.8
Signatur
05.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex