Buyandread AS
Juridisk navn:  Buyandread AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69376403
Bernhardmyra 11 Bernhardmyra 11 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 980039005
Aksjekapital: 238.221 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap A L Eriksen
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.55%
Resultat  
  
-102.29%
Egenkapital  
  
2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Resultat: -7.000 306.000 276.000 932.000 479.000
Egenkapital: 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Regnskap for  Buyandread AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Driftskostnader -4.731.000 -4.498.000 -4.849.000 -4.629.000 -4.132.000
Driftsresultat 45.000 353.000 320.000 986.000 636.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -47.000 -57.000 -159.000
Finans -52.000 -47.000 -44.000 -53.000 -157.000
Resultat før skatt -7.000 306.000 276.000 932.000 479.000
Skattekostnad 100.000 -67.000 -135.000 -298.000 -203.000
Årsresultat 93.000 239.000 141.000 635.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.254.000 1.622.000 1.740.000 1.991.000
Sum omløpsmidler 3.187.000 3.087.000 3.471.000 3.097.000 2.210.000
Sum eiendeler 5.356.000 5.341.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.383.000 1.373.000 1.258.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 5.342.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Varekostnad -2.450.000 -2.535.000 -2.654.000 -3.038.000 -2.639.000
Lønninger -1.594.000 -2.193.000 -1.739.000 -1.219.000 -1.221.000
Avskrivning -185.000 -31.000 -25.000 -15.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -470.000 -431.000 -357.000 -267.000
Driftskostnader -4.731.000 -4.498.000 -4.849.000 -4.629.000 -4.132.000
Driftsresultat 45.000 353.000 320.000 986.000 636.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -47.000 -57.000 -159.000
Finans -52.000 -47.000 -44.000 -53.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 239.000 141.000 635.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.159.000 2.221.000 1.558.000 1.693.000 1.991.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 33.000 64.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 33.000 64.000 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.254.000 1.622.000 1.740.000 1.991.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 605.000 624.000 610.000 620.000 540.000
Andre fordringer 447.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.136.000 2.463.000 2.861.000 2.477.000 1.669.000
Sum omløpsmidler 3.187.000 3.087.000 3.471.000 3.097.000 2.210.000
Sum eiendeler 5.356.000 5.341.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 209.000 204.000 236.000 277.000 268.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 191.000 151.000 103.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 942.000 988.000 986.000 878.000 878.000
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.383.000 1.373.000 1.258.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 5.342.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.882.000 1.704.000 2.098.000 1.839.000 953.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.5 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.5 2.5 1.8
Soliditet 75.6 74.1 7 7 70.1
Resultatgrad 0.9 7.3 6.2 17.6 13.3
Rentedekningsgrad 0.8 7.2 6.8 17.3 4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 6.6 6.3 20.5 15.2
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex