Buzzador AS
Juridisk navn:  Buzzador AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90402079
Fridtjof Nansens Plass 4 Fridtjof Nansens Plass 4 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993604801
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.27%
Resultat  
  
-386.36%
Egenkapital  
  
-34.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 141.000 753.000 1.066.000 977.000 1.102.000
Resultat: -63.000 22.000 -29.000 -1.000 90.000
Egenkapital: 118.000 180.000 159.000 187.000 188.000
Regnskap for  Buzzador AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 141.000 753.000 1.066.000 977.000 1.102.000
Driftskostnader -191.000 -734.000 -1.087.000 -981.000 -1.004.000
Driftsresultat -51.000 19.000 -21.000 -4.000 99.000
Finansinntekter 0 2.000 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 0 -8.000 0 -8.000
Finans -11.000 2.000 -8.000 4.000 -8.000
Resultat før skatt -63.000 22.000 -29.000 -1.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -21.000
Årsresultat -63.000 22.000 -29.000 -1.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 165.000 416.000 172.000 237.000 624.000
Sum eiendeler 165.000 416.000 172.000 237.000 624.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 80.000 59.000 87.000 88.000
Sum egenkapital 118.000 180.000 159.000 187.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 236.000 13.000 49.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 416.000 172.000 236.000 624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 753.000 1.043.000 977.000 610.000
Andre inntekter 0 0 23.000 0 493.000
Driftsinntekter 141.000 753.000 1.066.000 977.000 1.102.000
Varekostnad -120.000 -458.000 -436.000 -287.000 -578.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -276.000 -651.000 -694.000 -426.000
Driftskostnader -191.000 -734.000 -1.087.000 -981.000 -1.004.000
Driftsresultat -51.000 19.000 -21.000 -4.000 99.000
Finansinntekter 0 2.000 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 0 -8.000 0 -8.000
Finans -11.000 2.000 -8.000 4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 22.000 -29.000 -1.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 133.000 0 0 144.000
Andre fordringer 9.000 0 72.000 94.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 99.000 100.000 143.000 433.000
Sum omløpsmidler 165.000 416.000 172.000 237.000 624.000
Sum eiendeler 165.000 416.000 172.000 237.000 624.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 80.000 59.000 87.000 88.000
Sum egenkapital 118.000 180.000 159.000 187.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 198.000 11.000 41.000 389.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 38.000 2.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 9.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 236.000 13.000 49.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 416.000 172.000 236.000 624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 180.000 159.000 188.000 188.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.8 13.2 4.8 1.4
Likviditetsgrad 2 3.5 1.8 13.2 4.8 1.4
Soliditet 71.5 43.3 92.4 79.2 30.1
Resultatgrad -36.2 2.5 -0.4 9
Rentedekningsgrad -4.6 -2.6 12.4
Gjeldsgrad 0.4 1.3 0.1 0.3 2.3
Total kapitalrentabilitet -30.9 5 -12.2 0 15.9
Signatur
04.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex