Bye'S Transport As
Juridisk navn:  Bye'S Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvålsvegen 33 Kvålsvegen 33 Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 999080529
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.37%
Resultat  
  
-47.67%
Egenkapital  
  
7.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 380.000 449.000 423.000 344.000 253.000
Resultat: 45.000 86.000 -34.000 71.000 43.000
Egenkapital: 518.000 483.000 398.000 432.000 361.000
Regnskap for  Bye'S Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 380.000 449.000 423.000 344.000 253.000
Driftskostnader -335.000 -360.000 -443.000 -272.000 -208.000
Driftsresultat 45.000 89.000 -19.000 72.000 45.000
Finansinntekter 0 5.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -8.000 -19.000 -4.000 -4.000
Finans 0 -3.000 -16.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 45.000 86.000 -34.000 71.000 43.000
Skattekostnad -10.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 35.000 85.000 -34.000 71.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 415.000 453.000 533.000 343.000
Sum omløpsmidler 278.000 250.000 240.000 328.000 268.000
Sum eiendeler 680.000 665.000 693.000 861.000 611.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 8.000 -78.000 -44.000 -115.000
Sum egenkapital 518.000 483.000 398.000 432.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 113.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 172.000 182.000 429.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 680.000 665.000 692.000 860.000 611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 380.000 449.000 423.000 344.000 253.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 380.000 449.000 423.000 344.000 253.000
Varekostnad -87.000 -86.000 -76.000 -42.000 -15.000
Lønninger 0 0 -33.000 -1.000 0
Avskrivning -83.000 -73.000 -80.000 -71.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -201.000 -254.000 -158.000 -128.000
Driftskostnader -335.000 -360.000 -443.000 -272.000 -208.000
Driftsresultat 45.000 89.000 -19.000 72.000 45.000
Finansinntekter 0 5.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -8.000 -19.000 -4.000 -4.000
Finans 0 -3.000 -16.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 85.000 -34.000 71.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 252.000 228.000 214.000 238.000 0
Driftsløsøre 150.000 187.000 239.000 295.000 343.000
Sum varige driftsmidler 402.000 415.000 453.000 533.000 343.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 402.000 415.000 453.000 533.000 343.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 10.000 20.000 126.000 63.000
Andre fordringer 0 0 0 58.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 272.000 241.000 220.000 145.000 205.000
Sum omløpsmidler 278.000 250.000 240.000 328.000 268.000
Sum eiendeler 680.000 665.000 693.000 861.000 611.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 8.000 -78.000 -44.000 -115.000
Sum egenkapital 518.000 483.000 398.000 432.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 113.000 0 0
Leverandørgjeld 14.000 8.000 13.000 316.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 40.000 44.000 0 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 125.000 125.000 112.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 172.000 182.000 429.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 680.000 665.000 692.000 860.000 611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 78.000 58.000 -101.000 17.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.3 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.3 0.8 1.1
Soliditet 76.2 72.6 57.4 50.2 5
Resultatgrad 11.8 19.8 -4.5 20.9 17.8
Rentedekningsgrad 11.1 1 11.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 1 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.6 14.1 -2.3 8.7 7.7
Signatur
15.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex