Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Betong Sør As
Juridisk navn:  Bygg Og Betong Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skibvig ringvei 84 Skibvig ringvei 84 Fax:
4815 Saltrød 4815 Saltrød
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 922212457
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/29/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Regnskapstjenester AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.29%
Resultat  
  
-94.07%
Egenkapital  
  
3.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 6.507.000 4.882.000
Resultat: 8.000 135.000
Egenkapital: 212.000 205.000
Regnskap for  Bygg Og Betong Sør As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 6.507.000 4.882.000
Driftskostnader -6.483.000 -4.736.000
Driftsresultat 24.000 146.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -11.000
Finans -15.000 -11.000
Resultat før skatt 8.000 135.000
Skattekostnad -2.000 -30.000
Årsresultat 7.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 674.000 460.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.146.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.606.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 105.000
Sum egenkapital 212.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 1.284.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.254.000 4.882.000
Andre inntekter 253.000 0
Driftsinntekter 6.507.000 4.882.000
Varekostnad -1.656.000 -873.000
Lønninger -3.929.000 -3.246.000
Avskrivning -95.000 -93.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -803.000 -524.000
Driftskostnader -6.483.000 -4.736.000
Driftsresultat 24.000 146.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -11.000
Finans -15.000 -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 7.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 380.000 371.000
Sum varige driftsmidler 380.000 371.000
Sum finansielle anleggsmidler 294.000 89.000
Sum anleggsmidler 674.000 460.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 515.000 295.000
Andre fordringer 81.000 17.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 278.000 834.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.146.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.606.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 105.000
Sum egenkapital 212.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 117.000
Leverandørgjeld 42.000 60.000
Betalbar skatt 2.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 622.000 610.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 1.284.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9
Soliditet 13.7 12.8
Resultatgrad 0.4 3
Rentedekningsgrad 1.6 13.3
Gjeldsgrad 6.3 6.8
Total kapitalrentabilitet 1.5 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex