Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Boligvare As
Juridisk navn:  Bygg Og Boligvare As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nygårdsveien 26 Nygårdsveien 26 Fax:
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922712700
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/9/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
99.1%
Resultat  
  
-280%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.107.000 556.000
Resultat: -45.000 25.000
Egenkapital: 31.000 31.000
Regnskap for  Bygg Og Boligvare As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.107.000 556.000
Driftskostnader -1.147.000 -530.000
Driftsresultat -40.000 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 0
Finans -4.000 0
Resultat før skatt -45.000 25.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat -45.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 238.000 189.000
Sum eiendeler 238.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.107.000 556.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.107.000 556.000
Varekostnad -1.041.000 -520.000
Lønninger -75.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000 -10.000
Driftskostnader -1.147.000 -530.000
Driftsresultat -40.000 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 0
Finans -4.000 0
Konsernbidrag -23.000
Utbytte 0
Årsresultat -45.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 139.000 112.000
Andre fordringer 45.000 21.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 54.000 56.000
Sum omløpsmidler 238.000 189.000
Sum eiendeler 238.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 112.000 134.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2
Soliditet 13.1 16.5
Resultatgrad -3.6 4.5
Rentedekningsgrad -10.0
Gjeldsgrad 6.6 5.1
Total kapitalrentabilitet -16.9 13.3
Signatur
30.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex