Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Brannsikkerhet Akershus As
Juridisk navn:  Bygg Og Brannsikkerhet Akershus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ilebekkveien 214 Ilebekkveien 214 Fax:
1963 Fosser 1963 Fosser
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 922694656
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/2/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sigma Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.79%
Resultat  
  
-1240%
Egenkapital  
  
-484.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.909.000 3.192.000 452.000
Resultat: -342.000 30.000 28.000
Egenkapital: -265.000 69.000 46.000
Regnskap for  Bygg Og Brannsikkerhet Akershus As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.909.000 3.192.000 452.000
Driftskostnader -5.245.000 -3.157.000 -423.000
Driftsresultat -336.000 35.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 0
Finans -5.000 -5.000 0
Resultat før skatt -342.000 30.000 28.000
Skattekostnad 7.000 -7.000 -5.000
Årsresultat -334.000 23.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 165.000 0
Sum omløpsmidler 350.000 775.000 311.000
Sum eiendeler 479.000 940.000 311.000
Sum opptjent egenkapital -287.000 47.000 24.000
Sum egenkapital -265.000 69.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 115.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 755.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 939.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.909.000 3.192.000 452.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.909.000 3.192.000 452.000
Varekostnad -1.834.000 -149.000 -4.000
Lønninger -2.807.000 -2.541.000 -334.000
Avskrivning -36.000 -15.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -568.000 -452.000 -85.000
Driftskostnader -5.245.000 -3.157.000 -423.000
Driftsresultat -336.000 35.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 0
Finans -5.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -334.000 23.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 129.000 165.000 0
Sum varige driftsmidler 129.000 165.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 129.000 165.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 206.000 301.000 206.000
Andre fordringer 48.000 43.000 31.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 96.000 431.000 74.000
Sum omløpsmidler 350.000 775.000 311.000
Sum eiendeler 479.000 940.000 311.000
Sum opptjent egenkapital -287.000 47.000 24.000
Sum egenkapital -265.000 69.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 115.000 1.000
Leverandørgjeld 36.000 45.000 8.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 249.000 108.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 466.000 461.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 755.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 939.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -319.000 20.000 47.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 1.2
Soliditet -55.3 7.3 14.8
Resultatgrad -6.8 1.1 6.2
Rentedekningsgrad -67.2 7.0
Gjeldsgrad -2.8 12.6 5.8
Total kapitalrentabilitet -70.1 3.7 9
Signatur
03.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex