Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Butikkfornyelse As
Juridisk navn:  Bygg Og Butikkfornyelse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48364212
Hørte 17 Hørte 17 Fax:
4886 Grimstad 4886 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 915981348
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.42%
Resultat  
  
-110.85%
Egenkapital  
  
-12.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.227.000 6.988.000 4.037.000 2.155.000 4.093.000
Resultat: -64.000 590.000 24.000 374.000 324.000
Egenkapital: 619.000 709.000 246.000 386.000 34.000
Regnskap for  Bygg Og Butikkfornyelse As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.227.000 6.988.000 4.037.000 2.155.000 4.093.000
Driftskostnader -7.225.000 -6.399.000 -4.012.000 -1.780.000 -1.901.000
Driftsresultat 2.000 590.000 25.000 375.000 324.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -66.000 -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -64.000 590.000 24.000 374.000 324.000
Skattekostnad -25.000 -127.000 10.000 -22.000 -73.000
Årsresultat -89.000 462.000 35.000 353.000 250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 193.000 802.000 288.000 524.000 681.000
Sum omløpsmidler 2.145.000 1.307.000 629.000 487.000 730.000
Sum eiendeler 2.338.000 2.109.000 917.000 1.011.000 1.411.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 679.000 216.000 356.000 4.000
Sum egenkapital 619.000 709.000 246.000 386.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.718.000 1.401.000 671.000 616.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.110.000 917.000 1.010.000 1.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.190.000 6.988.000 4.037.000 2.155.000 4.093.000
Andre inntekter 37.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.227.000 6.988.000 4.037.000 2.155.000 4.093.000
Varekostnad -3.605.000 -2.385.000 -2.556.000 -573.000 -1.971.000
Lønninger -2.333.000 -3.148.000 -935.000 -784.000 934.000
Avskrivning -98.000 -214.000 -49.000 -38.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.189.000 -652.000 -472.000 -385.000 -816.000
Driftskostnader -7.225.000 -6.399.000 -4.012.000 -1.780.000 -1.901.000
Driftsresultat 2.000 590.000 25.000 375.000 324.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -66.000 -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -175.000 0 -270.000
Årsresultat -89.000 462.000 35.000 353.000 250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 98.000 123.000 154.000 192.000
Sum Immatrielle midler 98.000 123.000 154.000 192.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 599.000 58.000 0 0
Sum varige driftsmidler 599.000 58.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 193.000 105.000 108.000 370.000 489.000
Sum anleggsmidler 193.000 802.000 288.000 524.000 681.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.074.000 218.000 63.000 409.000 247.000
Andre fordringer 82.000 537.000 270.000 21.000 0
Sum investeringer 55.000 0 0 0 0
Kasse, bank 933.000 552.000 295.000 57.000 482.000
Sum omløpsmidler 2.145.000 1.307.000 629.000 487.000 730.000
Sum eiendeler 2.338.000 2.109.000 917.000 1.011.000 1.411.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 679.000 216.000 356.000 4.000
Sum egenkapital 619.000 709.000 246.000 386.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 8.000
Leverandørgjeld 305.000 217.000 13.000 -101.000 81.000
Betalbar skatt 26.000 131.000 15.000 88.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 730.000 234.000 317.000 179.000 678.000
Utbytte 0 -175.000 0 -270.000
Annen kortsiktig gjeld 658.000 818.000 326.000 450.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 1.718.000 1.401.000 671.000 616.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.110.000 917.000 1.010.000 1.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 427.000 -94.000 -42.000 -129.000 -639.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.9 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.9 0.8 0.5
Soliditet 26.5 33.6 26.8 38.2 2.4
Resultatgrad 8.4 0.6 17.4 7.9
Rentedekningsgrad 5 3
Gjeldsgrad 2.8 2 2.7 1.6 40.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 2 2.7 37.1 2
Signatur
30.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex