Bygg Og Malermestertjenesten AS
Juridisk navn:  Bygg Og Malermestertjenesten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001014
Postboks 79 Lienga 6 Fax: 45599124
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 986540121
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/15/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Saga Entreprenør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.85%
Resultat  
  
190.97%
Egenkapital  
  
-1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.534.000 6.751.000 5.947.000 5.840.000 6.293.000
Resultat: 1.257.000 432.000 -2.000 90.000 624.000
Egenkapital: 1.078.000 1.097.000 770.000 781.000 851.000
Regnskap for  Bygg Og Malermestertjenesten AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.534.000 6.751.000 5.947.000 5.840.000 6.293.000
Driftskostnader -10.270.000 -6.310.000 -5.942.000 -5.743.000 -5.628.000
Driftsresultat 1.265.000 440.000 5.000 98.000 664.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -13.000 -9.000 -7.000 -8.000 -42.000
Finans -7.000 -8.000 -6.000 -8.000 -40.000
Resultat før skatt 1.257.000 432.000 -2.000 90.000 624.000
Skattekostnad -277.000 -104.000 -9.000 107.000 -153.000
Årsresultat 981.000 327.000 -11.000 197.000 471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 468.000 918.000 1.008.000 627.000 595.000
Sum omløpsmidler 4.000.000 1.564.000 1.009.000 1.731.000 1.816.000
Sum eiendeler 4.468.000 2.482.000 2.017.000 2.358.000 2.411.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 897.000 570.000 581.000 751.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.097.000 770.000 781.000 851.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 129.000 163.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.185.000 1.256.000 1.084.000 1.578.000 1.560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.468.000 2.482.000 2.017.000 2.359.000 2.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.534.000 6.748.000 5.947.000 5.840.000 6.293.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.534.000 6.751.000 5.947.000 5.840.000 6.293.000
Varekostnad -2.791.000 -1.432.000 -2.330.000 -2.075.000 -1.434.000
Lønninger -5.729.000 -3.516.000 -2.319.000 -2.746.000 -3.224.000
Avskrivning -105.000 -93.000 -9.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.645.000 -1.269.000 -1.284.000 -922.000 -966.000
Driftskostnader -10.270.000 -6.310.000 -5.942.000 -5.743.000 -5.628.000
Driftsresultat 1.265.000 440.000 5.000 98.000 664.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -13.000 -9.000 -7.000 -8.000 -42.000
Finans -7.000 -8.000 -6.000 -8.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 981.000 327.000 -11.000 197.000 471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 19.000 123.000 155.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 353.000 391.000 400.000 0 0
Sum varige driftsmidler 353.000 391.000 400.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 509.000 485.000 472.000 546.000
Sum anleggsmidler 468.000 918.000 1.008.000 627.000 595.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.748.000 793.000 400.000 1.014.000 1.274.000
Andre fordringer 781.000 208.000 419.000 375.000 286.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 471.000 563.000 190.000 342.000 255.000
Sum omløpsmidler 4.000.000 1.564.000 1.009.000 1.731.000 1.816.000
Sum eiendeler 4.468.000 2.482.000 2.017.000 2.358.000 2.411.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 897.000 570.000 581.000 751.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.097.000 770.000 781.000 851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 99.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 145.000 172.000 203.000 225.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 129.000 163.000 0 0
Leverandørgjeld 323.000 185.000 363.000 657.000 485.000
Betalbar skatt 167.000 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 980.000 482.000 211.000 446.000 646.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 570.000 418.000 307.000 249.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 3.185.000 1.256.000 1.084.000 1.578.000 1.560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.468.000 2.482.000 2.017.000 2.359.000 2.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 815.000 308.000 -75.000 153.000 256.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.9 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.9 1.1 1.2
Soliditet 24.1 44.2 38.2 33.1 35.3
Resultatgrad 11.0 6.5 0.1 1.7 10.6
Rentedekningsgrad 97.3 48.9 0.7 12.3 15.8
Gjeldsgrad 3.1 1.3 1.6 2 1.8
Total kapitalrentabilitet 28.4 17.8 0.3 4.2 27.6
Signatur
17.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex