Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Uteområder As
Juridisk navn:  Bygg Og Uteområder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ryggeveien 357 Ryggeveien 357 Fax:
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 925092185
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/4/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 680.000
Resultat: 233.000
Egenkapital: 212.000
Regnskap for  Bygg Og Uteområder As
Resultat 2020
Driftsinntekter 680.000
Driftskostnader -448.000
Driftsresultat 233.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 233.000
Skattekostnad -51.000
Årsresultat 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 401.000
Sum eiendeler 401.000
Sum opptjent egenkapital 182.000
Sum egenkapital 212.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 680.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 680.000
Varekostnad -23.000
Lønninger -310.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -115.000
Driftskostnader -448.000
Driftsresultat 233.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 304.000
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer
Kasse, bank 76.000
Sum omløpsmidler 401.000
Sum eiendeler 401.000
Sum opptjent egenkapital 182.000
Sum egenkapital 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 50.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 34.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 52.9
Resultatgrad 34.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 58.1
Signatur
04.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex