Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Oslo As
Juridisk navn:  Bygg Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Caspar Storms Vei 12 Caspar Storms Vei 12 Fax:
0664 Oslo 664 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995860082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/23/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Digital Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-200%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -12.000
Egenkapital: -6.000 -2.000 6.000 22.000 33.000
Regnskap for  Bygg Oslo As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -13.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -12.000
Skattekostnad 3.000 0 -6.000 -1.000 2.000
Årsresultat -4.000 -8.000 -16.000 -11.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 32.000 40.000 53.000 64.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 25.000 32.000 40.000 53.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -19.000 -11.000 -4.000 -15.000
Sum egenkapital -6.000 -2.000 6.000 22.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 33.000 41.000 45.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -13.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -10.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -8.000 -16.000 -11.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 32.000 40.000 50.000 60.000
Sum varige driftsmidler 25.000 32.000 40.000 50.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 32.000 40.000 53.000 64.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 25.000 32.000 40.000 53.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -19.000 -11.000 -4.000 -15.000
Sum egenkapital -6.000 -2.000 6.000 22.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 33.000 41.000 45.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -6.3 1 41.5 51.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.2 5.7 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -18.9 -18.8
Signatur
16.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex