Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Renovering As
Juridisk navn:  Bygg Renovering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smiebakken 20 Smiebakken 20 Fax:
3057 Solbergelva 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 924848308
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/9/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.078.000
Resultat: 215.000
Egenkapital: 198.000
Regnskap for  Bygg Renovering As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.078.000
Driftskostnader -863.000
Driftsresultat 215.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 215.000
Skattekostnad -47.000
Årsresultat 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 532.000
Sum eiendeler 532.000
Sum opptjent egenkapital 168.000
Sum egenkapital 198.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 334.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.078.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.078.000
Varekostnad -216.000
Lønninger -431.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -216.000
Driftskostnader -863.000
Driftsresultat 215.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 306.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 226.000
Sum omløpsmidler 532.000
Sum eiendeler 532.000
Sum opptjent egenkapital 168.000
Sum egenkapital 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 7.000
Betalbar skatt 47.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 129.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 37.2
Resultatgrad 19.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 40.4
Signatur
31.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex