Bygg & Betong Teknikk As
Juridisk navn:  Bygg & Betong Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95064656
Styrmannsvegen 13 Styrmannsvegen 13 Fax:
9014 Tromsø 9014 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 921178263
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.2%
Resultat  
  
589.37%
Egenkapital  
  
158.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 17.867.000 15.646.000 13.179.000 10.433.000 2.518.000
Resultat: 3.178.000 461.000 1.225.000 1.450.000 453.000
Egenkapital: 3.991.000 1.541.000 1.185.000 1.190.000 384.000
Regnskap for  Bygg & Betong Teknikk As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 17.867.000 15.646.000 13.179.000 10.433.000 2.518.000
Driftskostnader -14.680.000 -15.184.000 -11.952.000 -8.984.000 -2.066.000
Driftsresultat 3.186.000 462.000 1.227.000 1.450.000 452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans -9.000 -1.000 -2.000 1.000 0
Resultat før skatt 3.178.000 461.000 1.225.000 1.450.000 453.000
Skattekostnad -705.000 -105.000 -230.000 -349.000 -103.000
Årsresultat 2.473.000 356.000 995.000 1.102.000 350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000 640.000 571.000 544.000 117.000
Sum omløpsmidler 6.890.000 5.746.000 4.263.000 3.995.000 1.697.000
Sum eiendeler 7.574.000 6.386.000 4.834.000 4.539.000 1.814.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 1.491.000 1.135.000 1.146.000 339.000
Sum egenkapital 3.991.000 1.541.000 1.185.000 1.190.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 357.000 316.000 264.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 3.225.000 4.529.000 3.386.000 3.350.000 1.423.000
Sum gjeld og egenkapital 7.573.000 6.386.000 4.835.000 4.540.000 1.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.866.000 15.646.000 13.054.000 10.433.000 2.518.000
Andre inntekter 1.000 125.000 0 0
Driftsinntekter 17.867.000 15.646.000 13.179.000 10.433.000 2.518.000
Varekostnad -6.295.000 -6.787.000 -3.792.000 -2.626.000 -674.000
Lønninger -6.059.000 -6.451.000 -6.343.000 -4.860.000 -1.098.000
Avskrivning -176.000 -128.000 -108.000 -56.000 -3.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.303.000 -1.818.000 -1.709.000 -1.442.000 -291.000
Driftskostnader -14.680.000 -15.184.000 -11.952.000 -8.984.000 -2.066.000
Driftsresultat 3.186.000 462.000 1.227.000 1.450.000 452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans -9.000 -1.000 -2.000 1.000 0
Konsernbidrag -23.000 -295.000 -11.000
Utbytte -1.000.000 0 0
Årsresultat 2.473.000 356.000 995.000 1.102.000 350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 133.000 89.000 48.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 28.000 107.000 145.000 0 0
Driftsløsøre 460.000 340.000 231.000 352.000 22.000
Sum varige driftsmidler 488.000 448.000 376.000 352.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 102.000 147.000 192.000 94.000
Sum anleggsmidler 684.000 640.000 571.000 544.000 117.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.810.000 3.368.000 1.218.000 1.807.000 1.284.000
Andre fordringer 201.000 10.000 265.000 235.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.379.000 2.368.000 2.780.000 1.954.000 389.000
Sum omløpsmidler 6.890.000 5.746.000 4.263.000 3.995.000 1.697.000
Sum eiendeler 7.574.000 6.386.000 4.834.000 4.539.000 1.814.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 1.491.000 1.135.000 1.146.000 339.000
Sum egenkapital 3.991.000 1.541.000 1.185.000 1.190.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 357.000 316.000 264.000 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 29.000 300.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 357.000 316.000 264.000 0 6.000
Leverandørgjeld 646.000 1.435.000 365.000 761.000 394.000
Betalbar skatt 742.000 146.000 278.000 350.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 745.000 797.000 769.000 699.000 370.000
Utbytte -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.063.000 2.151.000 974.000 1.239.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 3.225.000 4.529.000 3.386.000 3.350.000 1.423.000
Sum gjeld og egenkapital 7.573.000 6.386.000 4.835.000 4.540.000 1.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.665.000 1.217.000 877.000 645.000 274.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 1.3 1.2 1.2
Soliditet 52.7 24.1 24.5 26.2 21.2
Resultatgrad 17.8 3.0 9.3 13.9 1
Rentedekningsgrad 354.0 462.0 613.5
Gjeldsgrad 0.9 3.1 3.1 2.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 42.1 7.2 25.4 3 24.9
Signatur
03.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex