Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggfirma Peer Johanson As
Juridisk navn:  Byggfirma Peer Johanson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hellemyrtoppen 63 Hellemyrtoppen 63 Fax:
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 998547504
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reme Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.86%
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-9.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 870.000 1.400.000 1.082.000 1.151.000 756.000
Resultat: -11.000 44.000 -9.000 27.000 15.000
Egenkapital: 105.000 116.000 79.000 89.000 63.000
Regnskap for  Byggfirma Peer Johanson As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 870.000 1.400.000 1.082.000 1.151.000 756.000
Driftskostnader -880.000 -1.356.000 -1.091.000 -1.123.000 -741.000
Driftsresultat -10.000 44.000 -8.000 29.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -11.000 44.000 -9.000 27.000 15.000
Skattekostnad -8.000 0 -1.000 0
Årsresultat -11.000 37.000 -9.000 26.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 374.000 473.000 342.000 390.000 292.000
Sum eiendeler 374.000 473.000 342.000 390.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 66.000 29.000 39.000 13.000
Sum egenkapital 105.000 116.000 79.000 89.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 357.000 263.000 301.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 473.000 342.000 390.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 870.000 1.400.000 1.082.000 1.151.000 756.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 870.000 1.400.000 1.082.000 1.151.000 756.000
Varekostnad -324.000 -527.000 -297.000 -288.000 -200.000
Lønninger -409.000 -654.000 -672.000 -662.000 -386.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -175.000 -122.000 -173.000 -155.000
Driftskostnader -880.000 -1.356.000 -1.091.000 -1.123.000 -741.000
Driftsresultat -10.000 44.000 -8.000 29.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 37.000 -9.000 26.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 247.000 231.000 274.000 177.000 175.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 127.000 242.000 68.000 213.000 118.000
Sum omløpsmidler 374.000 473.000 342.000 390.000 292.000
Sum eiendeler 374.000 473.000 342.000 390.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 66.000 29.000 39.000 13.000
Sum egenkapital 105.000 116.000 79.000 89.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 32.000 18.000 48.000 -7.000
Betalbar skatt 8.000 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 173.000 95.000 89.000 96.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 145.000 150.000 163.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 357.000 263.000 301.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 473.000 342.000 390.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 116.000 79.000 89.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 28.1 24.5 23.1 22.8 21.5
Resultatgrad -1.1 3.1 -0.7 2.5 2
Rentedekningsgrad 14.5 1
Gjeldsgrad 2.6 3.1 3.3 3.4 3.7
Total kapitalrentabilitet -2.7 9.3 -2.3 7.4 5.1
Signatur
30.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex