Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggm. Lars Woxen As
Juridisk navn:  Byggm. Lars Woxen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lars Woxen Kjenneveien 26 C/O Lars Woxen Kjenneveien 26 Fax:
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 922689172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/28/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ib Regnskapstjenester As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 3.726.000
Resultat: 63.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Byggm. Lars Woxen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 3.726.000
Driftskostnader -3.662.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 63.000
Skattekostnad -14.000
Årsresultat 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000
Sum omløpsmidler 754.000
Sum eiendeler 792.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 773.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.726.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.726.000
Varekostnad -1.629.000
Lønninger -1.872.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -149.000
Driftskostnader -3.662.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 38.000
Sum varige driftsmidler 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 38.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 744.000
Sum omløpsmidler 754.000
Sum eiendeler 792.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 565.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 2.4
Resultatgrad 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 40.7
Total kapitalrentabilitet 8
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex