Byggmestrene Knudsen Og Askautrud As
Juridisk navn:  Byggmestrene Knudsen Og Askautrud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1099 Øisteins gate 10 Fax:
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 820874552
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/26/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.54%
Resultat  
  
78.31%
Egenkapital  
  
80.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 20.760.000 14.985.000 8.390.000 1.587.000
Resultat: 1.266.000 710.000 681.000 145.000
Egenkapital: 2.214.000 1.226.000 672.000 142.000
Regnskap for  Byggmestrene Knudsen Og Askautrud As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 20.760.000 14.985.000 8.390.000 1.587.000
Driftskostnader -19.475.000 -14.247.000 -7.707.000 -1.443.000
Driftsresultat 1.285.000 738.000 683.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -29.000 -4.000 0
Finans -19.000 -28.000 -3.000 0
Resultat før skatt 1.266.000 710.000 681.000 145.000
Skattekostnad -279.000 -156.000 -150.000 -33.000
Årsresultat 988.000 554.000 531.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000 832.000 231.000 0
Sum omløpsmidler 5.524.000 2.693.000 2.072.000 503.000
Sum eiendeler 6.267.000 3.525.000 2.303.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.196.000 642.000 112.000
Sum egenkapital 2.214.000 1.226.000 672.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 348.000 480.000 166.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.706.000 1.819.000 1.464.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 6.268.000 3.525.000 2.302.000 503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.690.000 14.985.000 8.390.000 1.587.000
Andre inntekter 70.000 0 0
Driftsinntekter 20.760.000 14.985.000 8.390.000 1.587.000
Varekostnad -11.767.000 -7.934.000 -3.553.000 -569.000
Lønninger -5.493.000 -4.067.000 -3.088.000 -543.000
Avskrivning -212.000 -144.000 -20.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.003.000 -2.102.000 -1.046.000 -331.000
Driftskostnader -19.475.000 -14.247.000 -7.707.000 -1.443.000
Driftsresultat 1.285.000 738.000 683.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -29.000 -4.000 0
Finans -19.000 -28.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 988.000 554.000 531.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 743.000 832.000 226.000 0
Sum varige driftsmidler 743.000 832.000 226.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0
Sum anleggsmidler 743.000 832.000 231.000 0
Varebeholdning 113.000 165.000 43.000
Kundefordringer 3.266.000 593.000 247.000 23.000
Andre fordringer 1.044.000 662.000 303.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.215.000 1.325.000 1.357.000 432.000
Sum omløpsmidler 5.524.000 2.693.000 2.072.000 503.000
Sum eiendeler 6.267.000 3.525.000 2.303.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.196.000 642.000 112.000
Sum egenkapital 2.214.000 1.226.000 672.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 26.000 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 348.000 480.000 166.000 0
Leverandørgjeld 1.669.000 579.000 653.000 75.000
Betalbar skatt 283.000 138.000 142.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 1.133.000 714.000 388.000 202.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 622.000 388.000 282.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 3.706.000 1.819.000 1.464.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 6.268.000 3.525.000 2.302.000 503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.818.000 874.000 608.000 142.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3
Soliditet 35.3 34.8 29.2 28.2
Resultatgrad 6.2 4.9 8.1 9.1
Rentedekningsgrad 64.3 25.4 170.8
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 20.5 21.0 29.7 28.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex