Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byhaugen Legesenter As
Juridisk navn:  Byhaugen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40005343
Randabergveien 45 Randabergveien 45 Fax:
4025 Stavanger 4025 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995385775
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/9/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.63%
Resultat  
  
205.5%
Egenkapital  
  
410.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.891.000 3.649.000 3.835.000 3.518.000 3.549.000
Resultat: 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Egenkapital: 87.000 -28.000 81.000 -60.000 57.000
Regnskap for  Byhaugen Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.891.000 3.649.000 3.835.000 3.518.000 3.549.000
Driftskostnader -3.776.000 -3.758.000 -3.694.000 -3.635.000 -3.649.000
Driftsresultat 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 475.000 355.000 475.000 490.000 431.000
Sum eiendeler 611.000 355.000 475.000 490.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -128.000 -19.000 -160.000 -43.000
Sum egenkapital 87.000 -28.000 81.000 -60.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 524.000 384.000 394.000 550.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 356.000 475.000 490.000 431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.891.000 3.649.000 3.835.000 3.518.000 3.549.000
Driftsinntekter 3.891.000 3.649.000 3.835.000 3.518.000 3.549.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.871.000 -1.649.000 -1.743.000 -1.681.000 -1.671.000
Avskrivning -27.000 0 0 0 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.878.000 -2.109.000 -1.951.000 -1.954.000 -1.920.000
Driftskostnader -3.776.000 -3.758.000 -3.694.000 -3.635.000 -3.649.000
Driftsresultat 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -109.000 141.000 -117.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 136.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 136.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 1.000 98.000 0 11.000
Andre fordringer 73.000 72.000 44.000 32.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 327.000 283.000 332.000 458.000 372.000
Sum omløpsmidler 475.000 355.000 475.000 490.000 431.000
Sum eiendeler 611.000 355.000 475.000 490.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -128.000 -19.000 -160.000 -43.000
Sum egenkapital 87.000 -28.000 81.000 -60.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 85.000 98.000 107.000 104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 96.000 105.000 97.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 202.000 190.000 346.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 384.000 394.000 550.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 356.000 475.000 490.000 431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 -29.000 81.000 -60.000 57.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.2 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 0.9 1.2
Soliditet 14.2 -7.9 17.1 -12.2 13.2
Resultatgrad 3.0 3.7 -3.3 -2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.0 -13.7 4.9 -9.2 6.6
Total kapitalrentabilitet 18.8 -30.6 29.7 -23.9 -23.2
Signatur
04.10.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex