Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bykle Bygg As
Juridisk navn:  Bykle Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trydalsvegen 20 Trydalsvegen 20 Fax:
4754 Bykle 4754 Bykle
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 922169861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/12/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Korslund As
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.46%
Resultat  
  
-22.35%
Egenkapital  
  
21.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 7.603.000 9.440.000 10.324.000
Resultat: 1.077.000 1.387.000 932.000
Egenkapital: 2.296.000 1.884.000 823.000
Regnskap for  Bykle Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 7.603.000 9.440.000 10.324.000
Driftskostnader -6.526.000 -8.037.000 -9.364.000
Driftsresultat 1.077.000 1.403.000 959.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -16.000 -30.000
Finans 1.000 -15.000 -26.000
Resultat før skatt 1.077.000 1.387.000 932.000
Skattekostnad -265.000 -327.000 -209.000
Årsresultat 812.000 1.061.000 723.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 243.000 315.000
Sum omløpsmidler 3.887.000 3.297.000 4.479.000
Sum eiendeler 4.099.000 3.540.000 4.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.196.000 1.784.000 723.000
Sum egenkapital 2.296.000 1.884.000 823.000
Sum langsiktig gjeld 605.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.802.000 1.050.000 3.970.000
Sum gjeld og egenkapital 4.098.000 3.539.000 4.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.518.000 9.440.000 10.324.000
Andre inntekter 85.000 0 0
Driftsinntekter 7.603.000 9.440.000 10.324.000
Varekostnad -2.860.000 -4.373.000 -5.516.000
Lønninger -2.619.000 -2.767.000 -2.779.000
Avskrivning -175.000 -146.000 -133.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -892.000 -751.000 -936.000
Driftskostnader -6.526.000 -8.037.000 -9.364.000
Driftsresultat 1.077.000 1.403.000 959.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -16.000 -30.000
Finans 1.000 -15.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -400.000 0 0
Årsresultat 812.000 1.061.000 723.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 202.000 181.000 200.000
Sum varige driftsmidler 202.000 214.000 267.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 29.000 48.000
Sum anleggsmidler 212.000 243.000 315.000
Varebeholdning 50.000 30.000 0
Kundefordringer 2.111.000 10.000 878.000
Andre fordringer 173.000 1.862.000 906.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.553.000 1.395.000 2.694.000
Sum omløpsmidler 3.887.000 3.297.000 4.479.000
Sum eiendeler 4.099.000 3.540.000 4.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.196.000 1.784.000 723.000
Sum egenkapital 2.296.000 1.884.000 823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 605.000 0
Leverandørgjeld 212.000 142.000 2.612.000
Betalbar skatt 265.000 327.000 209.000
Skyldig offentlige avgifter 536.000 238.000 264.000
Utbytte -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 343.000 885.000
Sum kortsiktig gjeld 1.802.000 1.050.000 3.970.000
Sum gjeld og egenkapital 4.098.000 3.539.000 4.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.085.000 2.247.000 509.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 3.1 1.1
Soliditet 56.0 53.2 17.2
Resultatgrad 14.2 14.9 9.3
Rentedekningsgrad 87.7 3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 4.8
Total kapitalrentabilitet 26.3 39.7 20.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex