Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byneset Bygdeservice Sa
Juridisk navn:  Byneset Bygdeservice Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92691400
Leinstrandvegen 20 Leinstrandvegen 20 Fax:
7074 Spongdal 7074 Spongdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 887998132
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/3/2005 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: As Regnskap & Kontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.85%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 232.000 234.000 351.000 821.000 451.000
Resultat: 0 -3.000 -8.000 -9.000 11.000
Egenkapital: 308.000 313.000 322.000 330.000 339.000
Regnskap for  Byneset Bygdeservice Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 232.000 234.000 351.000 821.000 451.000
Driftskostnader -232.000 -237.000 -359.000 -831.000 -442.000
Driftsresultat -3.000 -8.000 -9.000 10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -3.000 -8.000 -9.000 11.000
Skattekostnad 0 0 -3.000
Årsresultat -3.000 -8.000 -9.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Sum eiendeler 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 208.000 212.000 220.000 229.000
Sum egenkapital 308.000 313.000 322.000 330.000 339.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 77.000 47.000 181.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 234.000 351.000 821.000 451.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 232.000 234.000 351.000 821.000 451.000
Varekostnad -178.000 -175.000 -246.000 -744.000 -380.000
Lønninger -2.000 -9.000 -21.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -60.000 -104.000 -66.000 -41.000
Driftskostnader -232.000 -237.000 -359.000 -831.000 -442.000
Driftsresultat -3.000 -8.000 -9.000 10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -8.000 -9.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 24.000 6.000 33.000 8.000
Andre fordringer 11.000 9.000 7.000 26.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 329.000 356.000 355.000 451.000 377.000
Sum omløpsmidler 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Sum eiendeler 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 208.000 212.000 220.000 229.000
Sum egenkapital 308.000 313.000 322.000 330.000 339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 70.000 42.000 174.000 47.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 77.000 47.000 181.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 390.000 369.000 511.000 396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000 313.000 322.000 330.000 339.000
Likviditetsgrad 1 8.0 5.1 7.9 2.8 6.9
Likviditetsgrad 2 8.0 5.1 7.9 2.8 6.9
Soliditet 87.5 80.3 87.3 64.6 85.6
Resultatgrad -1.3 -2.3 -1.1 2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.8 -1.9 -1.6 2.8
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex