Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
C Kristoffersen & Sønn As
Juridisk navn:  C Kristoffersen & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33083100
Trimveien 41 Trimveien 41 Fax: 33074695
3188 Horten 3188 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 985309604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.13%
Resultat  
  
56.77%
Egenkapital  
  
-51.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.271.000 49.292.000 42.423.000 40.764.000 42.801.000
Resultat: 8.155.000 5.202.000 4.294.000 3.998.000 4.319.000
Egenkapital: 8.027.000 16.664.000 13.430.000 10.784.000 8.427.000
Regnskap for  C Kristoffersen & Sønn As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.271.000 49.292.000 42.423.000 40.764.000 42.801.000
Driftskostnader -47.606.000 -44.200.000 -38.200.000 -36.778.000 -38.465.000
Driftsresultat 7.665.000 5.091.000 4.223.000 3.985.000 4.336.000
Finansinntekter 640.000 117.000 78.000 18.000 19.000
Finanskostnader -150.000 -6.000 -6.000 -4.000 -36.000
Finans 490.000 111.000 72.000 14.000 -17.000
Resultat før skatt 8.155.000 5.202.000 4.294.000 3.998.000 4.319.000
Skattekostnad -1.720.000 -1.150.000 -1.000.000 -976.000 -1.090.000
Årsresultat 6.435.000 4.052.000 3.295.000 3.023.000 3.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.042.000 5.188.000 5.107.000 4.117.000 3.201.000
Sum omløpsmidler 30.834.000 22.477.000 19.446.000 18.052.000 17.519.000
Sum eiendeler 35.876.000 27.665.000 24.553.000 22.169.000 20.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.927.000 16.564.000 13.330.000 10.684.000 8.327.000
Sum egenkapital 8.027.000 16.664.000 13.430.000 10.784.000 8.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.849.000 11.000.000 11.123.000 11.385.000 12.293.000
Sum gjeld og egenkapital 35.876.000 27.664.000 24.553.000 22.169.000 20.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.169.000 49.230.000 42.419.000 40.738.000 42.725.000
Andre inntekter 102.000 62.000 4.000 27.000 75.000
Driftsinntekter 55.271.000 49.292.000 42.423.000 40.764.000 42.801.000
Varekostnad -17.970.000 -17.084.000 -14.001.000 -16.629.000 -20.521.000
Lønninger -22.574.000 -20.506.000 -18.647.000 -15.257.000 -13.173.000
Avskrivning -1.302.000 -958.000 -822.000 -640.000 -475.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.760.000 -5.652.000 -4.730.000 -4.252.000 -4.296.000
Driftskostnader -47.606.000 -44.200.000 -38.200.000 -36.778.000 -38.465.000
Driftsresultat 7.665.000 5.091.000 4.223.000 3.985.000 4.336.000
Finansinntekter 640.000 117.000 78.000 18.000 19.000
Finanskostnader -150.000 -6.000 -6.000 -4.000 -36.000
Finans 490.000 111.000 72.000 14.000 -17.000
Konsernbidrag -73.000 -818.000 -648.000 -666.000 -969.000
Utbytte -15.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 6.435.000 4.052.000 3.295.000 3.023.000 3.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 76.000 111.000 136.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.244.000 3.828.000 3.068.000 2.348.000 1.474.000
Sum varige driftsmidler 4.244.000 3.828.000 3.068.000 2.348.000 1.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 735.000 1.284.000 1.928.000 1.633.000 1.587.000
Sum anleggsmidler 5.042.000 5.188.000 5.107.000 4.117.000 3.201.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.726.000 8.591.000 11.460.000 9.513.000 9.785.000
Andre fordringer 1.591.000 668.000 1.385.000 1.080.000 1.211.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.517.000 13.218.000 6.602.000 7.459.000 6.522.000
Sum omløpsmidler 30.834.000 22.477.000 19.446.000 18.052.000 17.519.000
Sum eiendeler 35.876.000 27.665.000 24.553.000 22.169.000 20.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.927.000 16.564.000 13.330.000 10.684.000 8.327.000
Sum egenkapital 8.027.000 16.664.000 13.430.000 10.784.000 8.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.215.000 606.000 1.657.000 2.113.000 2.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.382.000 1.844.000 1.726.000 1.746.000 2.431.000
Betalbar skatt 1.686.000 1.096.000 961.000 950.000 1.114.000
Skyldig offentlige avgifter 4.243.000 3.915.000 3.462.000 3.479.000 3.331.000
Utbytte -15.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.229.000 2.703.000 2.655.000 2.411.000 2.099.000
Sum kortsiktig gjeld 27.849.000 11.000.000 11.123.000 11.385.000 12.293.000
Sum gjeld og egenkapital 35.876.000 27.664.000 24.553.000 22.169.000 20.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.985.000 11.477.000 8.323.000 6.667.000 5.226.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2 1.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 2 1.7 1.6 1.4
Soliditet 22.4 60.2 54.7 48.6 40.7
Resultatgrad 13.9 10.3 1 9.8 10.1
Rentedekningsgrad 51.1 848.5 703.8 996.3 120.4
Gjeldsgrad 3.5 0.7 0.8 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 23.1 18.8 17.5 18.1 2
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex