Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
C.c. Solution AS
Juridisk navn:  C.c. Solution AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55910120
Kanalveien 11 Kanalveien 11 Fax:
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990700435
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/2/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: master solutions as
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.34%
Resultat  
  
-36.07%
Egenkapital  
  
42.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.132.000 17.068.000 9.758.000 8.443.000 7.213.000
Resultat: 576.000 901.000 314.000 -434.000 -4.000
Egenkapital: 813.000 570.000 33.000 -190.000 367.000
Regnskap for  C.c. Solution AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.132.000 17.068.000 9.758.000 8.443.000 7.213.000
Driftskostnader -14.345.000 -16.125.000 -9.394.000 -7.914.000 -7.191.000
Driftsresultat 787.000 942.000 362.000 529.000 22.000
Finansinntekter 48.000 46.000 54.000 43.000 50.000
Finanskostnader -259.000 -87.000 -102.000 -1.006.000 -76.000
Finans -211.000 -41.000 -48.000 -963.000 -26.000
Resultat før skatt 576.000 901.000 314.000 -434.000 -4.000
Skattekostnad -133.000 -264.000 -90.000 -123.000 -2.000
Årsresultat 443.000 637.000 223.000 -557.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.588.000 1.618.000 1.672.000 1.384.000 2.116.000
Sum omløpsmidler 1.837.000 2.311.000 1.588.000 1.092.000 844.000
Sum eiendeler 3.425.000 3.929.000 3.260.000 2.476.000 2.960.000
Sum opptjent egenkapital 668.000 425.000 -113.000 -336.000 221.000
Sum egenkapital 813.000 570.000 33.000 -190.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 119.000 220.000 350.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 2.603.000 3.240.000 3.007.000 2.316.000 2.534.000
Sum gjeld og egenkapital 3.426.000 3.930.000 3.260.000 2.476.000 2.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.968.000 16.916.000 9.695.000 8.348.000 7.190.000
Andre inntekter 164.000 152.000 63.000 95.000 24.000
Driftsinntekter 15.132.000 17.068.000 9.758.000 8.443.000 7.213.000
Varekostnad -7.520.000 -8.427.000 -3.411.000 -2.921.000 -2.324.000
Lønninger -4.503.000 -4.814.000 -3.737.000 -2.664.000 -2.248.000
Avskrivning -60.000 -43.000 -46.000 -62.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.262.000 -2.841.000 -2.200.000 -2.267.000 -2.493.000
Driftskostnader -14.345.000 -16.125.000 -9.394.000 -7.914.000 -7.191.000
Driftsresultat 787.000 942.000 362.000 529.000 22.000
Finansinntekter 48.000 46.000 54.000 43.000 50.000
Finanskostnader -259.000 -87.000 -102.000 -1.006.000 -76.000
Finans -211.000 -41.000 -48.000 -963.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 443.000 637.000 223.000 -557.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 122.000 73.000 87.000 125.000
Sum varige driftsmidler 84.000 122.000 73.000 87.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.504.000 1.497.000 1.599.000 1.297.000 1.991.000
Sum anleggsmidler 1.588.000 1.618.000 1.672.000 1.384.000 2.116.000
Varebeholdning 165.000 170.000 95.000 147.000 124.000
Kundefordringer 728.000 1.325.000 827.000 222.000 457.000
Andre fordringer 863.000 765.000 666.000 723.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 51.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.837.000 2.311.000 1.588.000 1.092.000 844.000
Sum eiendeler 3.425.000 3.929.000 3.260.000 2.476.000 2.960.000
Sum opptjent egenkapital 668.000 425.000 -113.000 -336.000 221.000
Sum egenkapital 813.000 570.000 33.000 -190.000 367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 168.000 238.000 327.000 378.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 119.000 220.000 350.000 59.000
Leverandørgjeld 671.000 1.562.000 1.374.000 696.000 1.259.000
Betalbar skatt 133.000 264.000 90.000 123.000 0
Skyldig offentlige avgifter 475.000 542.000 678.000 538.000 511.000
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.156.000 635.000 538.000 581.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 2.603.000 3.240.000 3.007.000 2.316.000 2.534.000
Sum gjeld og egenkapital 3.426.000 3.930.000 3.260.000 2.476.000 2.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -766.000 -929.000 -1.419.000 -1.224.000 -1.690.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3
Soliditet 23.7 14.5 1 -7.7 12.4
Resultatgrad 5.2 5.5 3.7 6.3 0.3
Rentedekningsgrad 3.0 10.8 3.5 0.5 0.3
Gjeldsgrad 3.2 5.9 97.8 7.1
Total kapitalrentabilitet 24.4 25.1 12.8 23.1 2.4
Signatur
18.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.09.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex