Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cafe Rampa AS
Juridisk navn:  Cafe Rampa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73971370
Maivegen 3 Hommelvik Jernbanestasjon Fax:
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 976118219
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/15/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.85%
Resultat  
  
-70%
Egenkapital  
  
3.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.316.000 3.555.000 3.207.000 3.018.000 2.481.000
Resultat: 60.000 200.000 252.000 242.000 69.000
Egenkapital: 1.883.000 1.827.000 1.714.000 1.530.000 1.323.000
Regnskap for  Cafe Rampa AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.316.000 3.555.000 3.207.000 3.018.000 2.481.000
Driftskostnader -2.278.000 -3.418.000 -2.918.000 -2.801.000 -2.405.000
Driftsresultat 38.000 137.000 289.000 216.000 75.000
Finansinntekter 24.000 66.000 -25.000 202.000 47.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -12.000 -176.000 -54.000
Finans 23.000 63.000 -37.000 26.000 -7.000
Resultat før skatt 60.000 200.000 252.000 242.000 69.000
Skattekostnad -4.000 -37.000 -68.000 -35.000 0
Årsresultat 56.000 163.000 184.000 207.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 436.000 401.000 310.000 17.000
Sum omløpsmidler 2.295.000 1.971.000 1.815.000 1.787.000 1.674.000
Sum eiendeler 2.690.000 2.407.000 2.216.000 2.097.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital 1.683.000 1.627.000 1.514.000 1.330.000 1.123.000
Sum egenkapital 1.883.000 1.827.000 1.714.000 1.530.000 1.323.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 808.000 580.000 501.000 568.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 2.691.000 2.407.000 2.215.000 2.098.000 1.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.190.000 3.485.000 3.149.000 3.016.000 2.481.000
Andre inntekter 126.000 70.000 58.000 2.000 0
Driftsinntekter 2.316.000 3.555.000 3.207.000 3.018.000 2.481.000
Varekostnad -729.000 -961.000 -1.194.000 -1.196.000 -747.000
Lønninger -577.000 -1.081.000 -1.054.000 -1.014.000 -989.000
Avskrivning -41.000 -30.000 -24.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -931.000 -1.346.000 -646.000 -585.000 -663.000
Driftskostnader -2.278.000 -3.418.000 -2.918.000 -2.801.000 -2.405.000
Driftsresultat 38.000 137.000 289.000 216.000 75.000
Finansinntekter 24.000 66.000 -25.000 202.000 47.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -12.000 -176.000 -54.000
Finans 23.000 63.000 -37.000 26.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 163.000 184.000 207.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 270.000 280.000 290.000 300.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 157.000 111.000 10.000 17.000
Sum varige driftsmidler 395.000 436.000 401.000 310.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 395.000 436.000 401.000 310.000 17.000
Varebeholdning 12.000 38.000 49.000 24.000 38.000
Kundefordringer 178.000 174.000 135.000 164.000 102.000
Andre fordringer 35.000 35.000 70.000 58.000 282.000
Sum investeringer 728.000 453.000 340.000 324.000 271.000
Kasse, bank 1.342.000 1.270.000 1.221.000 1.216.000 981.000
Sum omløpsmidler 2.295.000 1.971.000 1.815.000 1.787.000 1.674.000
Sum eiendeler 2.690.000 2.407.000 2.216.000 2.097.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital 1.683.000 1.627.000 1.514.000 1.330.000 1.123.000
Sum egenkapital 1.883.000 1.827.000 1.714.000 1.530.000 1.323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 461.000 207.000 200.000 184.000 136.000
Betalbar skatt 4.000 37.000 68.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 232.000 127.000 150.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 105.000 107.000 198.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 808.000 580.000 501.000 568.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 2.691.000 2.407.000 2.215.000 2.098.000 1.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.487.000 1.391.000 1.314.000 1.219.000 1.306.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.4 3.6 3.1 4.5
Likviditetsgrad 2 2.8 3.3 3.5 3.1 4.4
Soliditet 70.0 75.9 77.4 72.9 78.2
Resultatgrad 1.6 3.9 9 7.2 3
Rentedekningsgrad 38.0 45.7 24.1 1.2 1.4
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.3 8.4 11.9 19.9 7.2
Signatur
17.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.11.2020
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex