Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Caiano Hotelldrift AS
Juridisk navn:  Caiano Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52863000
C/O Caiano As Strandgata 92 Strandgata 92 Fax: 52863001
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 844515782
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 184
Etableringsdato: 9/9/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.04%
Resultat  
  
316.33%
Egenkapital  
  
128.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 155.369.000 124.258.000 145.618.000 131.593.000 137.914.000
Resultat: 19.584.000 4.704.000 -3.120.000 -6.506.000 -2.988.000
Egenkapital: 20.409.000 8.930.000 7.383.000 10.503.000 17.009.000
Regnskap for  Caiano Hotelldrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 155.369.000 124.258.000 145.618.000 131.593.000 137.914.000
Driftskostnader -135.535.000 -119.094.000 -148.403.000 -137.914.000 -140.395.000
Driftsresultat 19.834.000 5.164.000 -2.786.000 -6.320.000 -2.482.000
Finansinntekter 14.000 12.000 15.000 43.000 11.000
Finanskostnader -265.000 -471.000 -349.000 -230.000 -517.000
Finans -251.000 -459.000 -334.000 -187.000 -506.000
Resultat før skatt 19.584.000 4.704.000 -3.120.000 -6.506.000 -2.988.000
Skattekostnad -8.105.000 -3.157.000 0 0 -85.000
Årsresultat 11.479.000 1.548.000 -3.120.000 -6.506.000 -3.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.320.000 17.353.000 27.253.000 27.069.000 26.321.000
Sum omløpsmidler 43.064.000 17.568.000 15.121.000 14.288.000 15.003.000
Sum eiendeler 50.384.000 34.921.000 42.374.000 41.357.000 41.324.000
Sum opptjent egenkapital 13.027.000 1.548.000 0 0 0
Sum egenkapital 20.409.000 8.930.000 7.383.000 10.503.000 17.009.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.974.000 25.990.000 34.992.000 30.854.000 24.315.000
Sum gjeld og egenkapital 50.384.000 34.921.000 42.375.000 41.357.000 41.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.783.000 105.145.000 131.808.000 121.439.000 130.840.000
Andre inntekter 14.586.000 19.113.000 13.810.000 10.153.000 7.075.000
Driftsinntekter 155.369.000 124.258.000 145.618.000 131.593.000 137.914.000
Varekostnad -21.852.000 -17.154.000 -22.538.000 -21.761.000 -22.750.000
Lønninger -45.983.000 -37.710.000 -55.978.000 -52.624.000 -55.267.000
Avskrivning -2.714.000 -7.474.000 -3.811.000 -3.208.000 -2.899.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -64.986.000 -56.756.000 -66.076.000 -60.321.000 -59.479.000
Driftskostnader -135.535.000 -119.094.000 -148.403.000 -137.914.000 -140.395.000
Driftsresultat 19.834.000 5.164.000 -2.786.000 -6.320.000 -2.482.000
Finansinntekter 14.000 12.000 15.000 43.000 11.000
Finanskostnader -265.000 -471.000 -349.000 -230.000 -517.000
Finans -251.000 -459.000 -334.000 -187.000 -506.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.479.000 1.548.000 -3.120.000 -6.506.000 -3.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.895.000 13.000.000 16.157.000 16.157.000 16.157.000
Fast eiendom 3.737.000 3.492.000 1.686.000 0
Maskiner anlegg 2.425.000 615.000 7.605.000 9.226.000 10.164.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.425.000 4.353.000 11.097.000 10.912.000 10.164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.320.000 17.353.000 27.253.000 27.069.000 26.321.000
Varebeholdning 2.831.000 2.511.000 2.820.000 2.342.000 2.317.000
Kundefordringer 15.426.000 9.445.000 8.349.000 7.464.000 8.504.000
Andre fordringer 17.524.000 3.993.000 2.277.000 2.855.000 2.093.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 7.276.000 1.614.000 1.670.000 1.623.000 2.084.000
Sum omløpsmidler 43.064.000 17.568.000 15.121.000 14.288.000 15.003.000
Sum eiendeler 50.384.000 34.921.000 42.374.000 41.357.000 41.324.000
Sum opptjent egenkapital 13.027.000 1.548.000 0 0 0
Sum egenkapital 20.409.000 8.930.000 7.383.000 10.503.000 17.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.460.000 3.223.000 5.460.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.695.000 7.680.000 13.406.000 8.674.000 8.648.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.845.000 4.034.000 7.824.000 7.168.000 6.003.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.435.000 7.816.000 10.539.000 9.552.000 9.664.000
Sum kortsiktig gjeld 29.974.000 25.990.000 34.992.000 30.854.000 24.315.000
Sum gjeld og egenkapital 50.384.000 34.921.000 42.375.000 41.357.000 41.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.090.000 -8.422.000 -19.871.000 -16.566.000 -9.312.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.7 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.4 0.4 0.5
Soliditet 40.5 25.6 17.4 25.4 41.2
Resultatgrad 12.8 4.2 -1.9 -4.8 -1.8
Rentedekningsgrad 74.8 11.0 -27.5 -4.8
Gjeldsgrad 1.5 2.9 4.7 2.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 39.4 14.8 -6.5 -15.2
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex