Callabee Film AS
Juridisk navn:  Callabee Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41285943
C/O Bogstadveien Pib Postboks 101 Gørbitz' Gate 3A Fax:
0323 Oslo 360 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987596988
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.47%
Resultat  
  
-3.92%
Egenkapital  
  
-6.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 132.000 182.000 -142.000 298.000 365.000
Resultat: -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Egenkapital: -2.665.000 -2.506.000 -2.352.000 -1.659.000 -1.217.000
Regnskap for  Callabee Film AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 132.000 182.000 -142.000 298.000 365.000
Driftskostnader -290.000 -336.000 -551.000 -740.000 -437.000
Driftsresultat -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum omløpsmidler 64.000 0 0 13.000 4.000
Sum eiendeler 174.000 110.000 110.000 123.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -2.766.000 -2.606.000 -2.453.000 -1.760.000 0
Sum egenkapital -2.665.000 -2.506.000 -2.352.000 -1.659.000 -1.217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.838.000 2.616.000 2.462.000 1.782.000 1.331.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 111.000 110.000 123.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 52.000 -142.000 298.000 365.000
Andre inntekter 0 130.000 0 0 0
Driftsinntekter 132.000 182.000 -142.000 298.000 365.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -336.000 -551.000 -740.000 -437.000
Driftskostnader -290.000 -336.000 -551.000 -740.000 -437.000
Driftsresultat -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 -153.000 -693.000 -442.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 99.000 99.000
Driftsløsøre 110.000 110.000 110.000 11.000 11.000
Sum varige driftsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 0 0 13.000 4.000
Sum omløpsmidler 64.000 0 0 13.000 4.000
Sum eiendeler 174.000 110.000 110.000 123.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -2.766.000 -2.606.000 -2.453.000 -1.760.000 0
Sum egenkapital -2.665.000 -2.506.000 -2.352.000 -1.659.000 -1.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 10.000 -66.000 -67.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.834.000 2.605.000 2.528.000 1.849.000 1.245.000
Sum kortsiktig gjeld 2.838.000 2.616.000 2.462.000 1.782.000 1.331.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 111.000 110.000 123.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.774.000 -2.616.000 -2.462.000 -1.769.000 -1.327.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -1540.5 -2278.2 -2138.2 -1348.8 -1067.5
Resultatgrad -120.5 -84.1 4 -148.3 -19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 - -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -91.9 -139.1 -359.3 -63.2
Signatur
22.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex