Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camir AS
Juridisk navn:  Camir AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97004797
c/o Rye Stabburfaret 2 c/o Rye Stabburfaret 2 Fax:
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987932449
Aksjekapital: 169.034 NOK
Etableringsdato: 2/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Millicent AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.84%
Egenkapital  
  
-1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 64.000 0 0 0 0
Resultat: -39.000 -3.362.000 -158.000 -15.000 -19.000
Egenkapital: 3.525.000 3.564.000 6.926.000 7.084.000 7.099.000
Regnskap for  Camir AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 64.000 0 0 0
Driftskostnader -102.000 -982.000 -158.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -39.000 -982.000 -158.000 -15.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.380.000 0 0 0
Finans -2.380.000 0 0 0
Resultat før skatt -39.000 -3.362.000 -158.000 -15.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -39.000 -3.362.000 -158.000 -15.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.750.000 6.097.000 6.934.000 7.137.000 7.152.000
Sum omløpsmidler 261.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 10.011.000 6.106.000 6.943.000 7.146.000 7.161.000
Sum opptjent egenkapital 3.425.000 3.464.000 6.826.000 6.974.000 6.989.000
Sum egenkapital 3.525.000 3.564.000 6.926.000 7.084.000 7.099.000
Sum langsiktig gjeld 2.854.000 2.513.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.632.000 30.000 17.000 62.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 10.011.000 6.107.000 6.943.000 7.146.000 7.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 64.000 0 0 0
Driftsinntekter 64.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 -19.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -982.000 -158.000 -15.000 0
Driftskostnader -102.000 -982.000 -158.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -39.000 -982.000 -158.000 -15.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.380.000 0 0 0
Finans -2.380.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -39.000 -3.362.000 -158.000 -15.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.750.000 6.097.000 6.934.000 7.137.000 7.152.000
Sum anleggsmidler 9.750.000 6.097.000 6.934.000 7.137.000 7.152.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 62.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 199.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 261.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 10.011.000 6.106.000 6.943.000 7.146.000 7.161.000
Sum opptjent egenkapital 3.425.000 3.464.000 6.826.000 6.974.000 6.989.000
Sum egenkapital 3.525.000 3.564.000 6.926.000 7.084.000 7.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.854.000 2.513.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.632.000 30.000 17.000 58.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 3.632.000 30.000 17.000 62.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 10.011.000 6.107.000 6.943.000 7.146.000 7.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.371.000 -21.000 -8.000 -53.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1
Soliditet 35.2 58.4 99.8 99.1 99.1
Resultatgrad -60.9
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 1.8 0.7 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -16.1 -2.3 -0.2 -0.3
Signatur
15.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex