Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Capitone AS
Juridisk navn:  Capitone AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33420974
Torget 9 Torget 9 Fax: 33472830
3210 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 943472467
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.26%
Resultat  
  
39.45%
Egenkapital  
  
7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 748.000 622.000 300.000 180.000 180.000
Resultat: 152.000 109.000 -18.000 -100.000 -111.000
Egenkapital: 2.255.000 2.103.000 1.994.000 2.012.000 2.112.000
Regnskap for  Capitone AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 748.000 622.000 300.000 180.000 180.000
Driftskostnader -573.000 -479.000 -295.000 -263.000 -274.000
Driftsresultat 174.000 144.000 5.000 -83.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -23.000 -35.000 -23.000 -17.000 -17.000
Finans -23.000 -35.000 -23.000 -16.000 -17.000
Resultat før skatt 152.000 109.000 -18.000 -100.000 -111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 109.000 -18.000 -100.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.505.000 3.748.000 3.686.000 3.851.000 4.016.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.005.000 738.000 675.000 627.000
Sum eiendeler 4.715.000 4.753.000 4.424.000 4.526.000 4.643.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.715.000 1.606.000 1.624.000 1.724.000
Sum egenkapital 2.255.000 2.103.000 1.994.000 2.012.000 2.112.000
Sum langsiktig gjeld 2.345.000 2.423.000 2.387.000 2.465.000 2.488.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 228.000 43.000 49.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000 4.754.000 4.424.000 4.526.000 4.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 301.000 237.000 0 0 0
Andre inntekter 446.000 385.000 300.000 180.000 180.000
Driftsinntekter 748.000 622.000 300.000 180.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -176.000 -172.000 -165.000 -165.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -307.000 -130.000 -98.000 -109.000
Driftskostnader -573.000 -479.000 -295.000 -263.000 -274.000
Driftsresultat 174.000 144.000 5.000 -83.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -23.000 -35.000 -23.000 -17.000 -17.000
Finans -23.000 -35.000 -23.000 -16.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 109.000 -18.000 -100.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.356.000 3.521.000 3.686.000 3.851.000 4.016.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 78.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.356.000 3.599.000 3.686.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 149.000 149.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.505.000 3.748.000 3.686.000 3.851.000 4.016.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 48.000 0 0 0
Andre fordringer 15.000 7.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.182.000 950.000 733.000 671.000 623.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.005.000 738.000 675.000 627.000
Sum eiendeler 4.715.000 4.753.000 4.424.000 4.526.000 4.643.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.715.000 1.606.000 1.624.000 1.724.000
Sum egenkapital 2.255.000 2.103.000 1.994.000 2.012.000 2.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.345.000 2.423.000 2.387.000 2.465.000 2.488.000
Leverandørgjeld 67.000 21.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 17.000 36.000 44.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 189.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 228.000 43.000 49.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000 4.754.000 4.424.000 4.526.000 4.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.095.000 777.000 695.000 626.000 584.000
Likviditetsgrad 1 10.5 4.4 17.2 13.8 14.6
Likviditetsgrad 2 10.5 4.4 17.2 13.8 14.6
Soliditet 47.8 44.2 45.1 44.5 45.5
Resultatgrad 23.3 23.2 1.7 -46.1 -52.8
Rentedekningsgrad 7.6 4.1 0.2 -4.9 -5.6
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 3 0.1 -1.8
Signatur
03.03.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex