Cardio AS
Juridisk navn:  Cardio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379503
Postboks 26 Under Kollen 2 Fax: 69343640
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 976139755
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 2/15/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Regnskapsfører: Addero As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.14%
Resultat  
  
51.04%
Egenkapital  
  
35.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.341.000 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000
Resultat: 1.450.000 960.000 436.000 675.000 143.000
Egenkapital: 754.000 557.000 541.000 492.000 -183.000
Regnskap for  Cardio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.341.000 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000
Driftskostnader -7.885.000 -7.353.000 -8.596.000 -8.965.000 -8.036.000
Driftsresultat 1.457.000 977.000 454.000 727.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -17.000 -19.000 -52.000 -46.000
Finans -6.000 -17.000 -19.000 -52.000 -46.000
Resultat før skatt 1.450.000 960.000 436.000 675.000 143.000
Skattekostnad -317.000 -208.000 -85.000 0 0
Årsresultat 1.133.000 752.000 351.000 675.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 614.000 445.000 861.000 985.000 808.000
Sum omløpsmidler 3.350.000 2.636.000 807.000 598.000 471.000
Sum eiendeler 3.964.000 3.081.000 1.668.000 1.583.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 457.000 441.000 392.000 -283.000
Sum egenkapital 754.000 557.000 541.000 492.000 -183.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.206.000 2.524.000 1.127.000 1.092.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.964.000 3.081.000 1.668.000 1.584.000 1.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.237.000 8.220.000 9.030.000 9.674.000 8.188.000
Andre inntekter 1.104.000 110.000 20.000 18.000 37.000
Driftsinntekter 9.341.000 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000
Varekostnad -2.554.000 -3.001.000 -3.742.000 -3.756.000 -2.949.000
Lønninger -3.735.000 -2.864.000 -3.387.000 -3.282.000 -3.208.000
Avskrivning -51.000 -23.000 -20.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.545.000 -1.465.000 -1.447.000 -1.903.000 -1.855.000
Driftskostnader -7.885.000 -7.353.000 -8.596.000 -8.965.000 -8.036.000
Driftsresultat 1.457.000 977.000 454.000 727.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -17.000 -19.000 -52.000 -46.000
Finans -6.000 -17.000 -19.000 -52.000 -46.000
Konsernbidrag -936.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.133.000 752.000 351.000 675.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 271.000 145.000 124.000 74.000 98.000
Sum varige driftsmidler 271.000 145.000 124.000 74.000 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 343.000 300.000 737.000 911.000 709.000
Sum anleggsmidler 614.000 445.000 861.000 985.000 808.000
Varebeholdning 446.000 366.000 325.000 319.000 281.000
Kundefordringer 60.000 40.000 238.000 23.000 16.000
Andre fordringer 129.000 62.000 168.000 184.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.254.000 1.070.000 76.000 72.000 121.000
Sum omløpsmidler 3.350.000 2.636.000 807.000 598.000 471.000
Sum eiendeler 3.964.000 3.081.000 1.668.000 1.583.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 457.000 441.000 392.000 -283.000
Sum egenkapital 754.000 557.000 541.000 492.000 -183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.355.000 1.858.000 536.000 292.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 151.000 89.000 23.000 171.000 244.000
Betalbar skatt 50.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 143.000 156.000 107.000 384.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 434.000 412.000 521.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 3.206.000 2.524.000 1.127.000 1.092.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.964.000 3.081.000 1.668.000 1.584.000 1.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 112.000 -320.000 -494.000 -991.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.7 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.4 0.3 0.1
Soliditet 19.0 18.1 32.4 31.1 -14.3
Resultatgrad 15.6 11.7 5 7.5 2.3
Rentedekningsgrad 242.8 57.5 23.9 1 4.1
Gjeldsgrad 4.3 4.5 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 36.8 31.7 27.2 45.9 14.8
Signatur
06.09.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex