Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cardio AS
Juridisk navn:  Cardio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379503
Postboks 26 Under Kollen 2 Fax: 69343640
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 976139755
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/15/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Regnskapsfører: Pluss Oss AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.96%
Resultat  
  
120.18%
Egenkapital  
  
2.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000 7.632.000
Resultat: 960.000 436.000 675.000 143.000 -78.000
Egenkapital: 557.000 541.000 492.000 -183.000 -327.000
Regnskap for  Cardio AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000 7.632.000
Driftskostnader -7.353.000 -8.596.000 -8.965.000 -8.036.000 -7.610.000
Driftsresultat 977.000 454.000 727.000 189.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -19.000 -52.000 -46.000 -100.000
Finans -17.000 -19.000 -52.000 -46.000 -100.000
Resultat før skatt 960.000 436.000 675.000 143.000 -78.000
Skattekostnad -208.000 -85.000 0 0 0
Årsresultat 752.000 351.000 675.000 143.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 861.000 985.000 808.000 823.000
Sum omløpsmidler 2.636.000 807.000 598.000 471.000 461.000
Sum eiendeler 3.081.000 1.668.000 1.583.000 1.279.000 1.284.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 441.000 392.000 -283.000 -427.000
Sum egenkapital 557.000 541.000 492.000 -183.000 -327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 1.127.000 1.092.000 1.462.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 1.668.000 1.584.000 1.279.000 1.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.220.000 9.030.000 9.674.000 8.188.000 7.621.000
Andre inntekter 110.000 20.000 18.000 37.000 11.000
Driftsinntekter 8.330.000 9.050.000 9.692.000 8.225.000 7.632.000
Varekostnad -3.001.000 -3.742.000 -3.756.000 -2.949.000 -2.791.000
Lønninger -2.864.000 -3.387.000 -3.282.000 -3.208.000 -3.168.000
Avskrivning -23.000 -20.000 -24.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.465.000 -1.447.000 -1.903.000 -1.855.000 -1.627.000
Driftskostnader -7.353.000 -8.596.000 -8.965.000 -8.036.000 -7.610.000
Driftsresultat 977.000 454.000 727.000 189.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -19.000 -52.000 -46.000 -100.000
Finans -17.000 -19.000 -52.000 -46.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 752.000 351.000 675.000 143.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 124.000 74.000 98.000 123.000
Sum varige driftsmidler 145.000 124.000 74.000 98.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 737.000 911.000 709.000 700.000
Sum anleggsmidler 445.000 861.000 985.000 808.000 823.000
Varebeholdning 366.000 325.000 319.000 281.000 221.000
Kundefordringer 40.000 238.000 23.000 16.000 16.000
Andre fordringer 62.000 168.000 184.000 32.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.070.000 76.000 72.000 121.000 58.000
Sum omløpsmidler 2.636.000 807.000 598.000 471.000 461.000
Sum eiendeler 3.081.000 1.668.000 1.583.000 1.279.000 1.284.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 441.000 392.000 -283.000 -427.000
Sum egenkapital 557.000 541.000 492.000 -183.000 -327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.858.000 536.000 292.000 243.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 89.000 23.000 171.000 244.000 300.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 156.000 107.000 384.000 249.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 412.000 521.000 590.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 1.127.000 1.092.000 1.462.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 1.668.000 1.584.000 1.279.000 1.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 -320.000 -494.000 -991.000 -1.150.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1
Soliditet 18.1 32.4 31.1 -14.3 -25.5
Resultatgrad 11.7 5 7.5 2.3 0.3
Rentedekningsgrad 57.5 23.9 1 4.1 0.2
Gjeldsgrad 4.5 2.1 2.2 -4.9
Total kapitalrentabilitet 31.7 27.2 45.9 14.8 1.7
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex