Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Carl Zwerg AS
Juridisk navn:  Carl Zwerg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51560402
Øvre Stokkavei 79 Øvre Stokkavei 79 Fax: 51560302
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 817406742
Aksjekapital: 116.500 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/8/1967 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet Hinna AS
Utvikling:
Omsetning  
  
125.3%
Resultat  
  
3543.28%
Egenkapital  
  
128.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.952.000 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000
Resultat: 2.441.000 67.000 -48.000 29.000 -2.472.000
Egenkapital: 382.000 -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000
Regnskap for  Carl Zwerg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.952.000 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000
Driftskostnader -2.470.000 -2.027.000 -2.100.000 -1.599.000 -1.135.000
Driftsresultat 2.482.000 170.000 73.000 89.000 -260.000
Finansinntekter 6.000 -3.000 2.000 84.000 1.000
Finanskostnader -48.000 -100.000 -122.000 -144.000 -2.212.000
Finans -42.000 -103.000 -120.000 -60.000 -2.211.000
Resultat før skatt 2.441.000 67.000 -48.000 29.000 -2.472.000
Skattekostnad -537.000 -24.000 24.000 0 118.000
Årsresultat 1.904.000 43.000 -24.000 29.000 -2.354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 813.000 760.000 760.000 760.000 760.000
Sum omløpsmidler 2.268.000 425.000 480.000 657.000 549.000
Sum eiendeler 3.081.000 1.185.000 1.240.000 1.417.000 1.309.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 -1.438.000 -1.481.000 -1.457.000 -1.487.000
Sum egenkapital 382.000 -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000
Sum langsiktig gjeld 816.000 2.124.000 2.189.000 2.143.000 2.202.000
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 383.000 417.000 615.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 1.186.000 1.242.000 1.418.000 1.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.450.000 2.198.000 2.173.000 1.688.000 823.000
Andre inntekter 2.502.000 0 0 0 53.000
Driftsinntekter 4.952.000 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000
Varekostnad -1.240.000 -942.000 -887.000 -531.000 -192.000
Lønninger -959.000 -764.000 -712.000 -565.000 -690.000
Avskrivning -13.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -321.000 -501.000 -503.000 -253.000
Driftskostnader -2.470.000 -2.027.000 -2.100.000 -1.599.000 -1.135.000
Driftsresultat 2.482.000 170.000 73.000 89.000 -260.000
Finansinntekter 6.000 -3.000 2.000 84.000 1.000
Finanskostnader -48.000 -100.000 -122.000 -144.000 -2.212.000
Finans -42.000 -103.000 -120.000 -60.000 -2.211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.904.000 43.000 -24.000 29.000 -2.354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 105.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 105.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000
Sum anleggsmidler 813.000 760.000 760.000 760.000 760.000
Varebeholdning 31.000 52.000 29.000 16.000 90.000
Kundefordringer 489.000 147.000 305.000 545.000 304.000
Andre fordringer 501.000 0 0 5.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.248.000 220.000 146.000 91.000 96.000
Sum omløpsmidler 2.268.000 425.000 480.000 657.000 549.000
Sum eiendeler 3.081.000 1.185.000 1.240.000 1.417.000 1.309.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 -1.438.000 -1.481.000 -1.457.000 -1.487.000
Sum egenkapital 382.000 -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 616.000 222.000 279.000 367.000 482.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 816.000 2.124.000 2.189.000 2.143.000 2.202.000
Leverandørgjeld 828.000 114.000 115.000 318.000 131.000
Betalbar skatt 142.000 82.000 65.000 115.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 83.000 82.000 110.000 120.000 137.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 105.000 128.000 62.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 383.000 417.000 615.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 1.186.000 1.242.000 1.418.000 1.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 42.000 63.000 42.000 73.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.1 1 1
Soliditet 12.4 -111.6 - -94.6 -104.7
Resultatgrad 50.1 7.7 3.4 5.3 -29.7
Rentedekningsgrad 51.7 1.7 0.6 0.6 -0.1
Gjeldsgrad 7.1 -1.9 -1.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet 80.8 14.1 6 12.2 -19.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex