Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Caseb AS
Juridisk navn:  Caseb AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22313190
Prinsens Gate 22 Prinsens Gate 22 Fax: 22124605
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934883918
Aksjekapital: 2.973.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.06%
Resultat  
  
-104.6%
Egenkapital  
  
-2.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.650.000 2.762.000 2.033.000 2.630.000 2.977.000
Resultat: -719.000 15.625.000 10.061.000 3.759.000 3.162.000
Egenkapital: 24.692.000 25.417.000 14.493.000 9.252.000 8.395.000
Regnskap for  Caseb AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.650.000 2.762.000 2.033.000 2.630.000 2.977.000
Driftskostnader -4.968.000 -4.947.000 -3.412.000 -3.377.000 -3.499.000
Driftsresultat -2.318.000 -2.186.000 -1.380.000 -746.000 -521.000
Finansinntekter 1.600.000 17.819.000 11.449.000 4.511.000 3.698.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -5.000 -15.000
Finans 1.600.000 17.811.000 11.441.000 4.506.000 3.683.000
Resultat før skatt -719.000 15.625.000 10.061.000 3.759.000 3.162.000
Skattekostnad -644.000 298.000 180.000 97.000 75.000
Årsresultat -1.363.000 15.924.000 10.241.000 3.856.000 3.237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.529.000 9.383.000 7.085.000 6.912.000 6.824.000
Sum omløpsmidler 15.770.000 21.645.000 13.037.000 6.004.000 5.330.000
Sum eiendeler 28.299.000 31.028.000 20.122.000 12.916.000 12.154.000
Sum opptjent egenkapital 21.647.000 22.372.000 11.448.000 6.207.000 5.350.000
Sum egenkapital 24.692.000 25.417.000 14.493.000 9.252.000 8.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.607.000 5.612.000 5.629.000 3.664.000 3.758.000
Sum gjeld og egenkapital 28.299.000 31.029.000 20.122.000 12.916.000 12.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.059.000 2.291.000 1.732.000 2.270.000 546.000
Andre inntekter 591.000 471.000 301.000 360.000 2.430.000
Driftsinntekter 2.650.000 2.762.000 2.033.000 2.630.000 2.977.000
Varekostnad -291.000 -499.000 -138.000 -160.000 -163.000
Lønninger -3.195.000 -3.046.000 -2.045.000 -1.962.000 -2.073.000
Avskrivning 0 -7.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.482.000 -1.402.000 -1.222.000 -1.246.000 -1.254.000
Driftskostnader -4.968.000 -4.947.000 -3.412.000 -3.377.000 -3.499.000
Driftsresultat -2.318.000 -2.186.000 -1.380.000 -746.000 -521.000
Finansinntekter 1.600.000 17.819.000 11.449.000 4.511.000 3.698.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -5.000 -15.000
Finans 1.600.000 17.811.000 11.441.000 4.506.000 3.683.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat -1.363.000 15.924.000 10.241.000 3.856.000 3.237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 644.000 346.000 166.000 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 7.000 16.000
Driftsløsøre 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum varige driftsmidler 150.000 150.000 150.000 157.000 166.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.379.000 8.589.000 6.589.000 6.589.000 6.589.000
Sum anleggsmidler 12.529.000 9.383.000 7.085.000 6.912.000 6.824.000
Varebeholdning 123.000 116.000 120.000 122.000 127.000
Kundefordringer 546.000 551.000 271.000 374.000 260.000
Andre fordringer 612.000 3.184.000 608.000 647.000 683.000
Sum investeringer 7.855.000 7.610.000 0 0 0
Kasse, bank 6.635.000 10.186.000 12.038.000 4.861.000 4.259.000
Sum omløpsmidler 15.770.000 21.645.000 13.037.000 6.004.000 5.330.000
Sum eiendeler 28.299.000 31.028.000 20.122.000 12.916.000 12.154.000
Sum opptjent egenkapital 21.647.000 22.372.000 11.448.000 6.207.000 5.350.000
Sum egenkapital 24.692.000 25.417.000 14.493.000 9.252.000 8.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 209.000 228.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 263.000 255.000 196.000 207.000 228.000
Utbytte -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 344.000 313.000 224.000 229.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 3.607.000 5.612.000 5.629.000 3.664.000 3.758.000
Sum gjeld og egenkapital 28.299.000 31.029.000 20.122.000 12.916.000 12.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.163.000 16.033.000 7.408.000 2.340.000 1.572.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.9 2.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 4.3 3.8 2.3 1.6 1.4
Soliditet 87.3 81.9 7 71.6 69.1
Resultatgrad -87.5 -79.1 -67.9 -28.4 -17.5
Rentedekningsgrad -273.3 -172.5 -149.2 -34.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.5 50.4 5 29.1 26.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex