Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Castle Film AS
Juridisk navn:  Castle Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69847220
Ullernveien 29B Ullernveien 29B Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923706038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/1974
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.66%
Resultat  
  
-93.27%
Egenkapital  
  
5.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 355.000 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000
Resultat: 110.000 1.635.000 689.000 1.038.000 564.000
Egenkapital: 1.833.000 1.743.000 968.000 928.000 627.000
Regnskap for  Castle Film AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 355.000 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000
Driftskostnader -267.000 -302.000 -456.000 -529.000 -754.000
Driftsresultat 89.000 1.634.000 679.000 1.029.000 557.000
Finansinntekter 21.000 1.000 11.000 10.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000
Finans 21.000 1.000 10.000 10.000 7.000
Resultat før skatt 110.000 1.635.000 689.000 1.038.000 564.000
Skattekostnad -19.000 -359.000 -150.000 -237.000 -135.000
Årsresultat 90.000 1.275.000 540.000 801.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.000 73.000 118.000 146.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 2.686.000 1.930.000 2.006.000 1.710.000
Sum eiendeler 2.178.000 2.759.000 2.048.000 2.152.000 1.796.000
Sum opptjent egenkapital 1.733.000 1.643.000 868.000 828.000 527.000
Sum egenkapital 1.833.000 1.743.000 968.000 928.000 627.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 1.017.000 1.081.000 1.224.000 1.168.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 2.760.000 2.049.000 2.152.000 1.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 1.936.000 1.083.000 1.558.000 1.312.000
Andre inntekter 52.000 0 0
Driftsinntekter 355.000 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -60.000 -120.000 -300.000
Avskrivning -46.000 -11.000 -5.000 -19.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -291.000 -391.000 -390.000 -451.000
Driftskostnader -267.000 -302.000 -456.000 -529.000 -754.000
Driftsresultat 89.000 1.634.000 679.000 1.029.000 557.000
Finansinntekter 21.000 1.000 11.000 10.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000
Finans 21.000 1.000 10.000 10.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0
Årsresultat 90.000 1.275.000 540.000 801.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 183.000 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 53.000 64.000 69.000 86.000
Sum varige driftsmidler 237.000 53.000 64.000 69.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 54.000 77.000 0
Sum anleggsmidler 257.000 73.000 118.000 146.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 750.000 524.000 629.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.921.000 2.678.000 1.180.000 1.482.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 2.686.000 1.930.000 2.006.000 1.710.000
Sum eiendeler 2.178.000 2.759.000 2.048.000 2.152.000 1.796.000
Sum opptjent egenkapital 1.733.000 1.643.000 868.000 828.000 527.000
Sum egenkapital 1.833.000 1.743.000 968.000 928.000 627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 0 24.000 3.000
Betalbar skatt 19.000 359.000 150.000 237.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000 5.000 7.000 0
Utbytte 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 147.000 426.000 457.000 1.031.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 1.017.000 1.081.000 1.224.000 1.168.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 2.760.000 2.049.000 2.152.000 1.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.576.000 1.669.000 849.000 782.000 542.000
Likviditetsgrad 1 5.6 2.6 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 5.6 2.6 1.8 1.6 1.5
Soliditet 84.2 63.2 47.2 43.1 34.9
Resultatgrad 25.1 84.4 59.8 6 42.5
Rentedekningsgrad 6 5
Gjeldsgrad 0.2 0.6 1.1 1.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.1 59.2 33.7 48.3 31.5
Signatur
09.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex