Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cemento As
Juridisk navn:  Cemento As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sollerudveien 50B Ola Valdris vei 10B Fax:
0283 Oslo 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922760055
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/26/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
141.85%
Resultat  
  
40.92%
Egenkapital  
  
-41.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 3.473.000 1.436.000
Resultat: -179.000 -303.000
Egenkapital: -386.000 -273.000
Regnskap for  Cemento As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 3.473.000 1.436.000
Driftskostnader -3.619.000 -1.735.000
Driftsresultat -147.000 -299.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -33.000 -4000
Finans -33.000 -5000
Resultat før skatt -179.000 -303.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -179.000 -303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 0
Sum omløpsmidler 465.000 4..000
Sum eiendeler 634.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 0
Sum egenkapital -386.000 -273.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.473.000 1.436.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.473.000 1.436.000
Varekostnad -933.000 -460.000
Lønninger -1.448.000 -838.000
Avskrivning -28.000 -9000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.210.000 -428.000
Driftskostnader -3.619.000 -1.735.000
Driftsresultat -147.000 -299.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -33.000 -4000
Finans -33.000 -5000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -179.000 -303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 67.000 0
Fast eiendom 131.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 102.000 131.000
Sum varige driftsmidler 102.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 169.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 107.000 23.000
Andre fordringer 1.000 1..000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 357.000 4..000
Sum omløpsmidler 465.000 4..000
Sum eiendeler 634.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 0
Sum egenkapital -386.000 -273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 198.000 248.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 186.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 -3000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -556.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -60.8
Resultatgrad -4.2
Rentedekningsgrad -4.5
Gjeldsgrad -2.6
Total kapitalrentabilitet -23.1
Signatur
24.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex