Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cenit Eiendom AS
Juridisk navn:  Cenit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66795947
Torstadskogen 39C Torstadskogen 39C Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 982729920
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/20/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ansema As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.13%
Resultat  
  
23%
Egenkapital  
  
-16.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 538.000 770.000 515.000 50.000 0
Resultat: 123.000 100.000 371.000 -294.000 -314.000
Egenkapital: 1.767.000 2.118.000 2.041.000 1.777.000 2.027.000
Regnskap for  Cenit Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 538.000 770.000 515.000 50.000 0
Driftskostnader -320.000 -554.000 -29.000 -227.000 -197.000
Driftsresultat 218.000 216.000 486.000 -178.000 -197.000
Finansinntekter 23.000 0 0 0 0
Finanskostnader -118.000 -117.000 -115.000 -116.000 -118.000
Finans -95.000 -117.000 -115.000 -116.000 -118.000
Resultat før skatt 123.000 100.000 371.000 -294.000 -314.000
Skattekostnad -474.000 -22.000 -108.000 44.000 55.000
Årsresultat -351.000 78.000 263.000 -250.000 -260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.642.000 5.949.000 5.767.000 5.894.000 5.818.000
Sum omløpsmidler 268.000 129.000 239.000 2.000 42.000
Sum eiendeler 5.910.000 6.078.000 6.006.000 5.896.000 5.860.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 1.018.000 941.000 677.000 927.000
Sum egenkapital 1.767.000 2.118.000 2.041.000 1.777.000 2.027.000
Sum langsiktig gjeld 3.976.000 3.696.000 3.821.000 3.563.000 3.592.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 264.000 145.000 556.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 5.911.000 6.078.000 6.007.000 5.896.000 5.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 480.000 770.000 515.000 50.000 0
Andre inntekter 58.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 538.000 770.000 515.000 50.000 0
Varekostnad -50.000 -10.000 0 0 0
Lønninger -134.000 -442.000 0 -186.000 -115.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -102.000 -29.000 -41.000 -82.000
Driftskostnader -320.000 -554.000 -29.000 -227.000 -197.000
Driftsresultat 218.000 216.000 486.000 -178.000 -197.000
Finansinntekter 23.000 0 0 0 0
Finanskostnader -118.000 -117.000 -115.000 -116.000 -118.000
Finans -95.000 -117.000 -115.000 -116.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -351.000 78.000 263.000 -250.000 -260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 474.000 496.000 604.000 560.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.642.000 5.474.000 5.271.000 5.290.000 5.258.000
Sum anleggsmidler 5.642.000 5.949.000 5.767.000 5.894.000 5.818.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 129.000 239.000 2.000 37.000
Sum omløpsmidler 268.000 129.000 239.000 2.000 42.000
Sum eiendeler 5.910.000 6.078.000 6.006.000 5.896.000 5.860.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 1.018.000 941.000 677.000 927.000
Sum egenkapital 1.767.000 2.118.000 2.041.000 1.777.000 2.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.976.000 3.696.000 3.821.000 3.563.000 3.592.000
Leverandørgjeld 13.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 114.000 209.000 125.000 13.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 42.000 17.000 541.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 264.000 145.000 556.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 5.911.000 6.078.000 6.007.000 5.896.000 5.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 -135.000 94.000 -554.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.5 1.6 0 0.2
Likviditetsgrad 2 1.6 0.5 1.6 0 0.2
Soliditet 29.9 34.8 3 30.1 34.6
Resultatgrad 40.5 28.1 94.4
Rentedekningsgrad 1.8 1.8 4.2 -1.5 -1.7
Gjeldsgrad 2.3 1.9 1.9 2.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.6 8.1 -3.4
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex